Za direktora Informativnog centra Virovitica imenovan Siniša Palm

Nakon odlaska Kristijana Toplaka na novo radno mjesto, članovi Skupštine Informativnog centra Virovitica za direktora imenovali su Sinišu Palma, višeg stručnog suradnika za riznicu Službe za financije grada Virovitice.

Kako je istaknuo predsjednik Skupštine, virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, budući cilj Informativnog centra i dalje će biti povećanje prihoda, objektivno i profesionalno informiranje javnosti o događanjima u gradu Virovitici i Virovitičko-podravskoj županiji.

(www.icv.hr)