Novi model sufinanciranja prijevoza učenika

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta od školske godine 2016./2017. pristupit će novome modelu sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola, odnosno uvođenju dohodovnoga cenzusa koji bi sustav ostvarivanja prava učinio pravednijim putem nove aplikacije za sufinanciranje prijevoza.

Srednja škola Stjepana Sulimanca će omogućiti unos traženih podataka svim učenicima koji se ne snalaze s aplikacijom ili koji nemaju računalo i internet kod kuće. Unos podataka u aplikaciju radit će sami učenici od ponedjeljka 6. lipnja 2016. u informatičkoj učionici, a pomagat će im stručna služba škole i ravnatelj. Rok za unos podataka u sustav je 10. lipnja 2016. godine.
U svrhu izrade novoga modela sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola, preko službene aplikacije, a na temelju Zaključka Vlade, usvojenom na sjednici 25. svibnja 2016. godine, prikupljat će se osobni identifikacijski brojevi (OIB) članova kućanstva redovitih učenika srednjih škola koji su u školskoj godini 2015./2016. ostvarivali pravo na prijevoz.
Prikupljeni podaci obrađivat će se samo za navedenu svrhu, a sukladno članku 6. stavak 2. i 3. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 106/12).
Učenici mogu zajedno sa svojim roditeljima i sami unositi podatke u aplikaciju. Podatke unose svi učenici koji su u šk.god. 2015./2016. ostvarivali pravo na sufinancirani, odnosno financirani prijevoz i to do 10. lipnja 2016. godine prijavom uz pomoć AAI korisničkoga računa na adresi:
https://app.mzos.hr/sufinanciranjePrijevoza

(www.ss-stjepana-sulimanca.skole.hr)