Općina Sopje: Poziv korisnicima socijalne skrbi za podnošenje Zahtjeva za drva

Mole se korisnici socijalne skrbi sa područja Općine Sopje, koji imaju pravovaljana i aktivna rješenja Centra za socijalnu skrb Slatina, da podnesu Zahtjev za isplatu sredstava za sufinanciranje nabave ogrjevnog drva. Obrazac Zahtjeva popunjava se u Općini
Sopje, a korisnici su dužni sa sobom ponijeti Rješenje Centra za socijalnu skrb Slatina za 2016.godinu.

Zahtjevi se podnose u Općini Sopje u vremenu od 8,00–14,00 sati zaključno s 4. srpnja.

Obrazac zahtjeva i izjave možete preuzeti: OVDJE 

(Općina Sopje)