Izložba fotografija “Bili smo ljubimci, sada smo napušteni”

Kao i svake tako se i ove godine Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica svojim raznim zanimljivim aktivnostima uključila se u program obilježavanja Dana grada Virovitice “Rokovo 2016.”. Tako će se u njihovoj organizaciji održati: Izložba fotografija “Bili smo ljubimci, sada smo napušteni”, Igrokaz dopunjenog izdanja slikovnice “Milko i Virka u šetnji našim gradom”, Caffe u knjižnici: Marta Stanić – “Djeca iznad zakona ponovno na okupu”, Društvena igra: Koliko poznajem svoj grad? te Kreativna dječja radionica “Moj grad” u suradnji s Društvom Naša djeca.