Poslovni park Virovitica održati će sastanak s vlasnicima stanova

Predstavnici gradske tvrtke Poslovni park Virovitica, koja je preuzela upravljanje nad kotlovnicama u zgradama kolektivnog stanovanja danas će održati sastanak s vlasnicima stanova, koji imaju grijanje preko zajedničkih kotlovnica u gradu Virovitici. Uz upoznavanje suvlasnika sa investicijama na kotlovnicama, prikaza primjera izračuna i obračuna računa za isporučenu toplinsku energiju, predstavnici Poslovnog parka Virovitica vlasnicima stanova predložit će i mjere poboljšanja na zajedničkim instalacijama zgrada radi učinkovitijeg grijanja.
Sastanak će se održati u bivšem Domu hrvatske vojske s početkom u 19 sati.