Podnošenje zahtjeva za potporu za smanjenje proizvodnje mlijeka

Europska komisija donijela je Uredbu (2016/1612) kojom se provodi jedan od instrumenata Europske politike u sektoru mlijeka zbog iznimno teškog stanja u sektoru mlijeka. Potpora Unije osigurana je za prihvatljive podnositelje zahtjeva koji smanje svoje isporuke kravljeg mlijeka za razdoblje od tri mjeseca u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, pod uvjetima utvrđenima Uredbom.

Potpora se dodjeljuje na temelju podnesenog zahtjeva, a minimalna količina smanjenja isporuke kravljeg mlijeka je 1500 kg. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su proizvođači mlijeka koji su kravlje mlijeko isporučili prvim otkupljivačima u srpnju 2016. Potpora iznosi 14 EUR/100 kg kravljeg mlijeka za količinu koja odgovara razlici između kravljeg mlijeka isporučenog tijekom referentnog razdoblja i kravljeg mlijeka isporučenog tijekom razdoblja smanjenja.

Proizvođači mlijeka sami odlučuju o količini smanjenja koja se kreće između najmanje 1500 kg i najviše 50% proizvodnje iz referentnog razdoblja, ali moraju paziti pri prijavi količina jer u slučaju da je smanjenje veće od odobrenog plaća se odobrena količina smanjenja, a ukoliko je smanjenje bilo manje od odobrenog, isplata se smanjuje primjenom koeficijenata smanjenja.

Rokovi za podnošenje zahtjeva su do:

21. rujna 2016. u 12:00 za prvo razdoblje smanjenja (listopad, studeni i prosinac 2016.);
12. listopada 2016. u 12:00 za drugo razdoblje smanjenja (studeni/prosinac 2016. i siječanj 2017.);

9. studenoga 2016. u 12:00 za treće razdoblje smanjenja (prosinac 2016. i siječanj/veljača 2017.);

7. prosinca 2016. u 12:00 za četvrto razdoblje smanjenja (siječanj, veljača i ožujak 2017.).

Detalje i potrebnu dokumentaciju možete pogledati ovdje.

(www.apprrr.hr; foto: Arhiva)