Izabrani delegati za skupštinu Hrvatske komore medicinskih sestara

U Društvenom domu Opće bolnice Virovitica u četvrtak, 13. listopada, održana je godišnja skupština Hrvatske komore medicinskih sestara podružnice Virovitičko-podravske županije. Predsjednica podružnice Milja Čupen podnijela je izvješća o radu Podružnice u prošloj godini te plana rada za 2017. Tom prigodom je pohvalila Podružnicu zbog uspješnog provođenja Plana Zavoda za hitnu medicinu te zahvalila svim medicinskim sestrama koje su sudjelovale u humanitarnim akcijama Cvijet za dan duže, volontirale u Udruzi dijabetičara, provodile edukacije, podržale akciju transplantiranih pacijenata, sudjelovale u prikupljanju donacija za Crveni križ, u akciji „Igrajmo se liječnika“ u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom…

Na skupštini je izabrani su i delegati za skupštinu Hrvatske komore medicinskih sestara u sastavu: Lidija Knapić, diplomirana medicinska sestra Opće bolnice Virovitica, Zoran Popović, medicinski tehničar Zavoda za hitnu medicinu te Ana Kuzman, medicinska sestra Doma zdravlja. Skupština je završila stručnim predavanjem Milade Sušnik pod nazivom „Protokol o primjeni mjera prisile prema osobama sa težim duševnim smetnjama“ predviđeno prema Pravilniku Hrvatske komore medicinskh sestra.

(www.icv.hr, foto: Ž. Đaković)