Nastava na preddiplomskim studijima

Na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici danas je počela nastava na preddiplomskim studijima. Raspored predavanja je objavljen na internetskoj stranici Visoke škole. Nastava na specijalističkom diplomskom studiju Menadžmenta počinje 7. studenoga, a raspored predavanja bit će dostupan do 4. studenoga.