Izrađen prvi dio dokumentacije za energetsku obnovu OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica

Nakon što je Osnovnoj školi Vladimira Nazora Nova Bukovica odobren projekt „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Osnovne škole Vladimira Nazora“, škola je pristupila izradi iste, a koja se sastoji od glavnog arhitektonskog-građevinskog projekta, elektrotehničkog projekta i strojarskog projekta.

U sklopu provedbe projekta ovih dana je izrađen i prvi dio projektne dokumentacije za koji su Osnovnoj školi Vladimira Nazora, u suradnji s Virovitičko – podravskom županijom i Razvojnom agencijom Virovitičko – podravske županije VIDRA-om dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 25.500,00 kuna, što čini 100% ukupnog intenziteta bespovratnih sredstava, od čega 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta financira Europski fond za regionalni razvoj, dok preostalih 15% financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Cilj projekta je sufinanciranje izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta i pripadajućih elaborata) na temelju koje će ostvariti ulaganja u energetsku obnovu s ciljem osiguranja uvjeta za smanjenje utroška energije i štetnih emisija CO2.

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije , Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru, Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Ukupna vrijednost projekta Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Osnovne škole Vladimira Nazor Nova Bukovica iznosi 83.000,00 kuna, dok su ukupni prihvatljivi troškovi 67.010,00 kuna. Ukupni intenzitet bespovratnih sredstava za sufinanciranje prihvatljivih troškova je 100%. Od toga se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) sufinancira 56.958,50 kuna, dok se iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira iznos od 10.051,50 kuna.

(ravidra.hr)

logo