Od 1. rujna poreznici će vidjeti vaše račune u 87 zemalja

Od 1. rujna Hrvatska će osjetljive financijske podatke o stanju i prometima na svim računima građana dijeliti sa 87 zemalja OECD-a.

Na taj način hrvatski poreznici dobit će na uvid podatke o financijskim transakcijama i štednji u inozemstvu hrvatskih građana u svim državama EU-a, ali i u nekim poreznim oazama, poput Djevičanskih otoka.

Uoči ulaska u međunarodnu razmjenu Porezna uprava je od 1. siječnja ove godine proširila opseg prikupljanja podataka od banaka, nametnuvši im obvezu da joj dostavljaju podatke o prometu svih kunskih i deviznih računa građana. Ranije su poreznici raspolagali samo podacima o prometima na žiroračunu, a po novome imat će uvid i u transakcije na tekućim i štednim računima.

(www.tportal.hr; foto: Ilustracija)