Sa 2,5 milijardi eura „Projekt Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem“ oživjet će istočnu Hrvatsku

Pokrenut je Projekt Slavonija, Baranja i zapadni Srijem kojemu je cilj isključivo za područje pet slavonskih županija iz fondova EU-a osigurati 2,5 milijardi eura, odnosno 18,75 milijardi kuna. Kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija te Program ruralnog razvoja dosad je ugovoreno oko 2,3 posto sredstava, odnosno više od 420 milijuna kuna.

– Ovim velikim i važnim projektom želimo vratiti ljude na područje Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, omogućiti im nova radna mjesta i pokrenuti rast i razvoj gospodarstva u tim krajevima. Zaustavit ćemo negativan demografski trend koji je već dugo prisutan u istočnoj Hrvatskoj i vratiti dostojanstvo nekadašnjoj zlatnoj žitnici Hrvatske – izjavila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac.

Projekt Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem uključuje provedbu nekoliko novih mjera, a one najvažnije omogućuju projektima s područja manje razvijenih županija prednost u sufinanciranju putem izravnih dodjela, kao i mogućnost da ostvare dodatne bodove prilikom odabira projekata u otvorenim postupcima dodjele bespovratnih sredstava.

Uvođenjem ovog projekta omogućen je usmjereniji pristup korištenju sredstava EU fondova kako bi se na području slavonskih županija osigurala što veća apsorpcija EU sredstava i znatno ojačali kapaciteti dionika na razini lokalne i područne samouprave za pripremu i provedbu projekata u ovom financijskom razdoblju. Jedan od važnijih ciljeva je i stvoriti preduvjete za uvođenje posebnog regionalnog ‘Operativnog programa za područje Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema’ u sljedećem financijskom razdoblju Europske unije od 2021. do 2027. godine.

Kako bi se omogućilo brže i učinkovitije korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova, u okviru „Projekta Slavonija, Baranja i zapadni Srijem“ očekuje se i provedba mjera kao što su izrada novog modela indeksa razvijenosti, izrada mape siromaštva i indeksa višestruke deprivacije te izrada analitičke podloge za redefiniranje statističkih regija u novom financijskom razdoblju.

(razvoj.gov.hr)