Sanja Bošnjak uručila novu informatičku opremu za OŠ Josipa Kozarca Slatina

Obnašateljica dužnosti župana Sanja Bošnjak uručila je ravnateljici Osnovne škole Josipa Kozarca Slatina Kseniji Vujanović Juras, informatičku opremu za ovu obrazovnu instituciju. Naime, Virovitičko-podravska županija je u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja opremila osnovne škole na području naše županije s informatičkom opremom (računala, projektori, pametne ploče…) sa svrhom daljnjeg unapređenja obrazovanja jer je suvremena informatička oprema glavni uvjet za uvođenje inovativnih nastavnih metoda. Uz OŠ Josipa Kozarca, opremu su dobile sljedeće osnovne škole: Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje, Ivana Brlić Mažuranić Orahovica, August Cesarec Špišić Bukovica, Antuna Gustava Matoša Čačinci, “Davorin Trstenjak” Čađavica, Gradina, Ivan Goran Kovačić Zdenci, Mikleuš, Voćin te Petara Preradovića Pitomača.

(www.vpz.hr, Fotografija: Kristijan Toplak)