U planu realizacija niza projekata; izabran novi saziv Gradskog savjeta mladih

U Hrvatskom domu u Slatini održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine kojom je predsjedao Robertino Repić. Gradonačelnik Grada Slatine Ivan Roštaš iznio je Informaciju o radu Gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 15. prosinca 2016. godine do 14. ožujka 2017. godine. Od općih i pojedinačnih akata, između ostalog, gradonačelnik je izdvojio Odluku o jednokratnoj pomoći za novorođenu djecu koja je povećana sa 700 kuna na 1000 kuna za prvo dijete, 2000 kn za drugo dijete te za treće i svako slijedeće dijete na 3000 kuna. Gradonačelnik se osvrnuo i na brojne planirane projekte od kojih su mnogi već prijavljeni na natječaje te se čeka odobrenje. Izdvojio je i prijavu za rekonstrukciju ceste za Golenić na Mjeru 7.2.2. „Ulaganja u nerazvrstane ceste“ čija procjena ulaganja iznosi 7.378.000,00 kuna. Također je istaknuo da su na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja prijavljena dva projekta koja su prošla administrativnu provjeru, a to su „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Strossmayerovoj ulici“ i „Sanacija zgrade mjesnog doma u ulici Vladimira Nazora u Slatini“.
Gradonačelnik je sumirao i dobre rezultate LAG-a Marinanis koji su prijavili projekte za sufinanciranje osiguranja usjeva za 64 poljoprivrednika, po podmjeri 6.1. prijavljeno je 6 mladih poljoprivrednika u ukupnom iznosu od 300.000 eura te po podmjeri 6.3. u iznosu od 15.000 eura je prijavljeno 20 projekata. Također je istaknuo da je u Ministarstvu poljoprivrede u veljači potpisao ugovor sa ravnateljicom agencije za plaćanja u poljoprivredi o dodjeli sredstava za provođenje lokalne razvojne strategije LAG-a Marinianis u iznosu od gotovo milijun eura. Virovitičko-podravska županija je prijavila projekt mreže inkubatora vrijedan 27 milijuna kuna u sklopu kojeg će se obnoviti i staviti u funkciju tr nova inkubatora od čega će biti jedan i u Slatini, u staroj zgradi Doma zdravlja“. Kroz prekograničnu suradnju odobren je projekt Hrvačkog kluba Slatina pod nazivom „Oživljavanje starih hrvačkih tehnika“ vrijedan 1.116.000,00 kuna kojeg je pisala Gradska razvojna agencija Slatina. Također je na istom natječaju prošao projekt OŠ Eugena Kumičića i SŠ Marka Marulića vrijedan 1.874.000,00 kuna, a projekt je pisala VIDRA.
Nadalje, Vijeće je prihvatilo inicijativu „Grad prijatelj djece“. Uvjete koje Grad Slatina mora ispuniti i proceduru kako do te titule doći predstavila je Snježana Kupres, tajnica Saveza Društava „Naša djeca“ Hrvatske . Ravnateljica Gradske razvojne agencije Slatina Danijela Maravić predstavila je projekt „EPI centar Sequoia Slatina“ koji će biti prijavljen na javni poziv „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ pri Ministarstvu regionalnog razvoja RH. Riječ je o ulaganju u zemljište gdje se nalazi golemi mamutovac i javni park uz sekvoju koji su Zaštićeni spomenici prirodne baštine. Vrijednost projekta je 20.500.000,00 kuna, a prijedlog je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo. Također, Danijela Maravić je naglasila kako će im biti potrebno još kvalitetnih mladih osoba za uspješan i kvalitetan rad.
Na vijeću je pohvaljen i rad Zavičajnog muzeja Slatina koji je, unatoč malom broju djelatnika, uspio dostignuti zavidnu razinu, a koja je dostignuta prvenstveno radom ravnateljice Dragice Šuvak.
Vijeće je izabralo i novi saziv Gradskog savjeta mladih u koji su izabrani sljedeći članovi: Đurinić Mario, Gribl Ivan, Hodak Robert, Letić Goran, Randelj Juraj, Rešetar Ivan, Šljivac Višnja, Tomić Dejan i Vidas Ivana. (slatina.hr; radioslatina.hr)