Savjetodavna služba: Obavijest proizvođačima kupusa!

Vrijeme je sadnje kupusa iz presadnica u polje. Prije sadnje potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu biljaka protiv štetnika koji se mogu pojaviti u početnoj fazi rasta : kupusni buhači, kupusna muha ( Delia radicum), kupusne stjenice ( Eurydema ) , kupusne lisne uši ( Brevicoryne brassicae ) i zemljišnih štetnika.
Najopasnija i najranije se javlja kupusna muha – mlade biljke propadaju, lišće postaje olovnosivo ili plavoljubičasto, biljke venu i poliježu, i lako se čupaju iz tla. Prezimljuje kao kukuljica u tlu, muha izlijeće kad temperatura tla porast iznad 12 0 C, nakon parenja ženka odlaže jaja na vrat korijena ili na zemlju u njihovoj blizini, nakon nekoliko dana izlaze ličinke koje se ubušuju u vrat korijena i korijen izjedajući ih.
Zaštita kupusa može se izvršiti; prskanje površine prije rasađivanja (Nufos, Dursban E 48 prije sjetve širom uz inkorporaciju ili tretiranjem trake istovremeno sa sjetvom uz inkorporaciju) , primjena granuliranog insekticida (Force 1,5 G primjea u redove za vrijeme sjetve), potapanje rasada prije sadnje (Kohinor 200 SL, Dali, Boxer 200 SL, Confidor SL 200- potapanje prijesadnica kupusa 15 minuta ) ili zalijevanjem biljaka (Rogor 40, Perfekthion Chromgor, Calinogor ).

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14). (Savjetodavna služba)