Postavljeno 13 mjerno-regulacijskih okana s opremom za kontrolu, mjerenje i regulaciju tlaka i protoka u vodoopskrbnom sustavu

„Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Virovitica“ vrijednosti 147.246.575,00 kuna omogućit će poboljšanje sustava odvodnje, kvalitetno pročišćavanje otpadnih voda, bolju i sigurniju vodoopskrbu uz smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu te povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje.

Današnji tehnički pregled obuhvatio je dio građevina Sustava odvodnje otpadnih voda sa područja aglomeracije Virovitica koji obuhvaća proširenje sustava odvodnje u prigradskim brdskim naseljima Sv. Đurađ, Podgorje, Golo Brdo i Milanovac. Ovim proširenjem obuhvaćena je izgradnju novih dionica gravitacijskih kolektora sanitarne odvodnje u ukupnoj duljini 6200m. Obavljen je i interni tehnički pregled za komponentu vodoopskrbe koja obuhvaća radove na javnom vodopskrbnom sustavu Virovitice.

U cilju smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Virovitice postavljeno je 13 mjerno regulacijskih okana sa opremom za kontrolu, mjerenje i regulaciju tlaka i protoka u vodoopskrbnom sustavu te oprema za povezivanje na nadzorno upravljački sustav (NUS).