Savjetodavna služba: Obavijest povrtlarima

Povrće u zaštićenom prostoru u intenzivnom je porastu te je potrebno izvršiti preventivnu zaštitu protiv gljivičnih bolesti koje se mogu pojaviti na biljkama (rajčica, paprika, krastavac). Najčešće bolesti paprike su bijela trulež, venuća, pepelnica, siva plijesan. Najčešće bolesti na rajčici bijela trulež, venuća, plamenjača rajčice, koncentrična pjegavost, baršunasta plijesan lista, siva plijesan, pepelnica. Krastavac – plamenjača, pepelnica. Za zaštitu biramo fungicide prema simptomima bolesti vodeći računa o karenci. Plodoredom, higijenom i reguliranjem uvjeta temperature i relativne vlage zraka možemo smanjiti ili spriječiti uvjete za razvoj i širenje pojedinih bolesti.

Fungicidi dozvoljeni za rajčicu u zaštićenom prostoru: Ortiva (pepelnica, plamenjača, baršunasta plijesan), Ridomilgold MZ pepite (plamenjača), Stroby WG (pepelnica), Topsin M 500 Sc (baršunasta plijesan), Antarcol WG 70 (plamenjača, koncentrična pjegavost), Reflect (pepelnica), Driza WG (siva plijesan).

Fungicidi dozvoljeni za papriku u zaštićenom prostoru: Stroby WG (pepelnica), Scala (siva plijesan), Reflect (pepelnica), Proplant (gangrena korijenova vrata).

Fungicidi dozvoljeni za krastavac u zaštićenom prostoru : Infinito (plamenjača), Ortiva (plamenjača, pepelnica), Pyrus 400 SC (siva plijesan), Ridomilgold MZ pepeite ( plamenjača), Stroby WG (pepelnica), Topsin M 500 SC (antraknoza), Reflect (pepelnica).
Najznačajniji štetnici koji se javljaju u zaštićenom prostoru, čine ekonomske štete i mogu biti prenositelji virusnih oboljenja, su tripsi i lisne uši. Praćenje pojave i brojnosti navedenih štetnika moguće je vizualnim pregledom ili postavljanjem žutih ( lisne uši) i plavih (trips) ljepljivih ploča. Vrlo je važno spriječiti širenje i pojavu vektora (lisnih uši i tripsa) da bi ujedno i smanjili mogućnost širenja virusa , ako postoji , sa zaražene na zdravu biljku. Ako se primijeti na biljci atipičan izgled u odnosu na uzgajani hibrid unutar nasada, potrebno je takvu biljku ukloiti ! Osim ova navedena dva štetnika, mogu se javiti još i koprivina grinja, štitasti moljci, stjenice, sovice i moljci.

Insekticidi za suzbijanje tripsa na paprici u zaštićenom prostoru : Decis 2,5 EC, Laser, Vydate, Mospilan 20 SG, Promanalneu., a za suzbijanje lisnih uši su Actara 25 WG, Vydate 10 L, Mospičan 20 SG, Mospilan 20 SP.

Insekticidi za suzbijanje tripsa na rajčici u zaštićenom prostoru su Decis 2,5 EC, Vydate, Promanalneu, Kraft 18 EC. Insekticidi dozvoljeni za suzbijanje lisnih uši su Actara 25 WG, Vydate 10 L, Mospilan 20 SP.

Insekticidi za suzbijanje tripsa na krastavcu u zaštićenom prostoru; Decis 2,5 EC, Laser, Vydate 10 L, Pomanalneu, a za suzbijanje lisnih uši dozvoljeni su Actara 25 WG, Mospilan 20 SP, Mospilan 20 SG, Vydate 10 L, Dali, Chess 50 WG.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača! Voditi redovito obrazac evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja, zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Tretirati u večernjim ili jutarnjim satima! U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12). (Savjetodavna služba)