JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Kulturnog vijeća Virovitičko-podravske županije

Upućuje se Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Kulturnog vijeća Virovitičko-podravske županije ( u daljnjem tekstu:Kulturno vijeće).

II.

Kulturno vijeće se osniva u cilju unapređivanja,očuvanja,zaštite te poticanja i promicanja profesionalnog, kultur¬nog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva, posebice stvaralaštva mladih te promicanja potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina u djelatnostima:

– zaštita kulturne baštine i arhivske djelatnost
– izdavačka i knjižničarska djelatnost
– likovna i muzejsko-galerijska djelatnost
– glazbena , filmsku i multimedijsku djelatnost
– kazališna djelatnost
– programi koji potiču kulturu mladih i alternativnu kulturu
– kulturno-umjetnički amaterizam, međunarodnu kulturnu suradnju

III.

Kulturno vijeće ima pet članova, koje imenuje Županijska skupština Virovitičko-podravske županije na vrijeme od četiri godine. U Kulturno vijeće se imenuju kulturni djelatnici i umjetnici koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih za utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.

IV.

Prijedlog za članove Kulturnog vijeća može se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva. Prijedlog iz prethodnog stavka dostavlja se na adresu:

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
Trg Ljudevita Patačića 1/I
33000 VIROVITICA
sa naznakom: “prijedlog za članove Kulturnog vijeća Virovitičko-podravske županije”

Pisani prijedlog mora sadržavati:

– ime i prezime kandidata
– profesionalna aktivnost ili angažman u djelatnostima iz toč. II ovog poziva
– kratko obrazloženje prijedloga