Što je važno mladim Virovitičanima i njihov utjecaj na europske politike za mlade

U Udruzi za pomoć mladima VPŽ Veranda održana je fokus grupa, lokalne konzultacije s mladima u okviru Strukturiranog dijaloga. Održale su djelatnice Regionalnog info-centra za mlade Osijek/PRONI centra za socijalno podučavanje u suradnji s Info-centrom za mlade Virovitica/Udrugom za pomoć mladima VPŽ Veranda.

Trenutno je u tijeku 6. ciklus strukturiranog dijaloga, koji je započeo u srpnju 2017. godine i traje do prosinca 2018. godine, pod predsjedanjem Estonije, Bugarske i Austrije. Tema ovog ciklusa je “Youth in Europe: What’s next?”, fokus će biti na doprinosu novoj EU strategiji za mlade.

ZAŠTO STRUKTURIRANI DIJALOG?

Takve konzultacije služe kao forum za promišljanje o prioritetima, provedbi i vrednovanju europskih i nacionalnih politika za mlade.

Mišljenja i preporuke mladih sudionika prenose se s ove lokalne preko nacionalne na europsku razinu i služe kao temelj za europske politike za mlade. Osim toga, preporuke i mišljenja mladih dobivene na ovakvim aktivnostima, organizacije mladih i za mlade mogu iskoristiti kao početnu točku za rješavanje konkretnih problema u zajednici. Da je tomu zaista tako, primjer je prošlogodišnja lokalna konzultacija s mladima u Virovitici održana u udruzi Veranda, na temelju koje se rodila ideja o osnivanju Info-centra za mlade. Nekoliko mjeseci kasnije uspješno je realizirana.

Osim konzultacija koje se provode putem interneta, organiziraju se i različite aktivnosti, kao ova fokus grupa, kako bi što veći broj mladih mogao iznijeti svoje mišljenje i preporuke na smislen i zabavan način te kako bi se omogućilo da se glas mladih čuje i da njihove ideje i preporuke budu uvažene.

Mladi, sudjelujte u online konzultacijama i stvaranju nove Europske strategije za mlade!

Započele su online konzultacije s mladima u Europi i Hrvatskoj o sadržaju nove Europske strategije za mlade.

Podatke će prikupiti i obraditi nacionalna radna skupina za strukturirani dijalog. Članovi Nacionalne skupine su predstavnici Ministarstva socijalne politike i mladih, Agencije za mobilnost i programe EU, Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj i Mreže mladih Hrvatske.

Pozivaju se svi mladi između 13 i 30 godina da odvoje 10 minuta za ispunjavanje upitnika i kažu što im je važno, kako bi političari s EU razine to i osigurali! Online upitnik nalazi se ovdje.

(www.icv.hr, icm-virovitica)