LAG Papuk raspisao natječaj za razvoj malih poljoprivrednika

U Vijećnici općine Čačinci pod predsjedanjem Mirka Mališa, održana je 12. Redovna, godišnja skupština Lokalne akcijske grupe Papuk. Nakon redovnih izvješća doneseno je nekoliko nužnih odluka za funkcioniranje LAG-a, donesen je Pravilnik o jednostavnoj nabavi, a potom su izabrani zamjenski članovi Upravnog i Nadzornog odbora. Najvažnije točka Skupštine bila je donošenje Odluke o odobravanju natječajne dokumentacije za LAG natječaj ”Razvoj malih poljoprivrednika:

  • LAG Papuk objavio je dana 23. ožujka 2018. godine 1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a Papuk za TO 2.1.1. „Razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, a to se odnosi na grad Orahovicu i općine Zdenci, Čačinci, Crnac i Mikleuš. Rok za podnošenje prijave projekata je od 06.04.2018. do 07.05.2018. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.340.136,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.678,00 kn. Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području LAG-a PAPUK te se ulaganje mora također izvršiti na tom području. Dodatno nositelj mora biti: upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, mora biti mikro ili malo poduzeće ili jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost kao što su obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), obrt trgovačko društvo ili zadruga. Ciljevi projekta moraju se odnositi na modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata. Detaljne informacije dostupne su web stranici www.lag-papuk.hr i Facebook stranici LAG-a. ,a kako bi poljoprivrednicima pobliže pojasnili uvjete natječaja dogovorili smo i održavanje pet radionica i to 26. ožujka u Vijećnici u Čačincima u 20:00 sati, 27. ožujka u isto vrijeme u Crncu u Općinskoj vijećnici, 28. ožujka također u 20:00 sati u općinskoj vijećnici u Mikleušu, 29. u Muzejsko-galerijskom prostoru u Zdencima te 4. Travnja Velikoj gradskoj vijećnici u Orahovici. – rekao je voditelj LAG-a Papuka Saša Rister. (www.icv.hr, vg)