Održana 95. sjednica Gospodarskog vijeća HGK – Županijske komore Virovitica

U Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Virovitica, 21. ožujka, pod predsjedanjem predsjednika Ivana Slamića, održana je 95. sjednica Gospodarskog vijeća.

Članovi Gospodarskog vijeća su, na temelju prezentiranih podataka iz „Ankete o sadašnjem stanju u gospodarstvu Virovitičko-podravske županije“, koju desetu godinu za redom, na početku poslovne godine, Odjel za makroekonomske analize, HGK – Županijske komore Virovitica provodi, među vodećim županijskim tvrtkama iz različitih djelatnosti, kao i stanja u vlastitim tvrtkama, raspravljali o aktualnom stanju u gospodarstvu na području Virovitičko-podravske županije i dali niz konkretnih prijedloga, u cilju poboljšanja stanja u gospodarstvu Virovitičko-podravske županije i RH.

U anketiranim županijskim tvrtkama iz različitih djelatnosti, koje su odgovorile na anketu, u 2016. god., ostvareno je 30,75% (odnosno 1,19 mlrd kn) sveukupnog prihoda poduzetnika na području Virovitičko-podravske županije, a u njima su zaposlene 1.343 osobe, što je 9,78% svih zaposlenih u županijskim tvrtkama.

Iz „Ankete o sadašnjem stanju u gospodarstvu Virovitičko-podravske županije“, evidentno je da je i na početku 2018. god., nastavljena globalna refleksija svjetskih tokova i njihov utjecaj na poslovanje tvrtki i gospodarstvo Virovitičko-podravske županije, a obuhvat refleksije različit je, ovisno o djelatnosti i širini tržišta, na koja se plasiraju proizvodi i usluge županijskih tvrtki. Tvrtke u pojedinim djelatnostima predviđaju pozitivne pomake u svom poslovanju, u drugom kvartalu 2018. god..

Evidentan je, u agraru, osobito u proizvodnji duhana, nedostatak, zbog dobne strukture kooperanata, sezonske radne snage, kao i odustanak od te radno-intenzivne proizvodnje, što se nastoji kompenzirati uvođenjem strojne berbe duhana i ostalim agro-mjerama i opremom, te korištenjem djela vlastitih djelatnika.

Na tržištu je, enormna ponuda šećera, tako da su maloprodajne cijene ispod cijena koštanja.

U drvno-prerađivačkoj industriji potrebno je poticati finalnu proizvodnju, transparentnost u snabdijevanju sirovinama, a ne da proizvođači iz drvno-prerađivačke industrije, snabdijevanje npr. hrastom, koji potječe s područja VPŽ, obavljaju na euro-burzama. Snažno se ulaže u promociju, osim na europskom i na azijskom i drugim tržištima.

Na tražnju u djelatnosti trgovine, pozitivna je refleksija investicionih aktivnosti, energetske obnove objekata i revitalizacija objekata spomeničke baštine.

U turističkoj djelatnosti, evidentan je blagi do znatan porast prometa, koji je limitiran nepostojanjem adekvatne cestovne prometnice do Zagreba i drugih dijelova Hrvatske, što negativno djeluje i na sveukupno gospodarstvo.

Članovi Gospodarskog vijeća su predložili niz konkretnih mjera za zaustavljanje globalne refleksije na županijsko gospodarstvo, a dio prijedloga koje su davali i u anketama prethodnih godina, odnosi se na, racionalnije i optimalnije okruženje u kojem se odvijaju poslovni procesi u tvrtkama, rezultat čega bi bila veća profitabilnost poslovnih procesa.

Prijedlozi za poboljšanje trenutne poslovne pozicije i postojećeg stanja, iz provedene ankete i rasprave članova Gospodarskog vijeća, su zaključili da treba:

– napraviti Strategiju gospodarskog razvoja, te odredile djelatnosti i definirali proizvodi, koji
će biti okosnica gospodarskog razvoja županije, ali i Republike Hrvatske u cjelini
– izgraditi suvremenu cestovnu infrastrukturu, kako bi se povećala sigurnost sudionika
prometa i smanjili transportni troškovi, koji determiniraju cijene koštanja, kako bi
gospodarstvo Virovitičko-podravske županije, u odnosu na ostale dijelove Hrvatske,
bilo ravnopravno, a ne inferiorno kao sada
– hitno uvesti €, uz decidirano utvrđivanje konverzacijskog tečaja
– u međuvremenu promijeniti tečajnu politiku
– imati kontinuitet zakonskih propisa i podzakonskih akata, a ne ih neprestano mijenjati
– u cilju razvoja novih investicija, kamate na kredite smanjiti na 0,5 – 2%
– u drvnoj industriji – preferirati status finalne drvne proizvodnje, adekvatnim mjerama
resornih ministarstava i Hrvatskih šuma
– destimulirati jeftin izvoz drvne sirovine i drvnih proizvoda niskog stupnja obrade
– regulirati obavljanje inspekcijskih nadzora, kao i u ostalim zemljama EU, na način da
djeluju preventivno za opće dobro, ukazuju na nedostatke i daju adekvatno vrijeme za
otklanjanje istih, a sankcioniranje i represivno djelovanje da budu sekundarni
– u investicijama, osobito građevinskim, te opremi objekata, biti decidiran i transparentan
u postupku javne nabave
– omogućiti sudjelovanje u EU fondovima, tvrtkama koje su u većinskom, ali ne i 100%
privatnom vlasništvu (npr. tvrtka iz VPŽ ima razvojne planove, ali se ne može nominirati,
jer ima 1% državnog udjela u vlasništvu tvrtke), da otkupe taj udio, osobito ako država
nema nikakav interes zadržati svoj minimalni udio u vlasništvu
– preispitati mjere socijalne politike, prema onim nezaposlenima koji izbjegavaju
zapošljavanje
– smanjivati društvenu nadgradnju i državni aparat, racionalizacijom istih, jer sve izdatke za
njih treba ukalkulirati u proizvode i usluge u realnom sektoru, čime se smanjuje
konkurentnost istih

Članovi Gospodarskog vijeća su istakli potrebu, da na sjednicama Gospodarskog vijeća, koje se održavaju jednom kvartalno, budu prisutni predstavnici Vlade RH i Središnjice HGK, jer je neophodna komunikacija s gospodarstvenicima, u cilju pronalaženja najoptimalnijih rješenja u gospodarstvu, a za opću dobrobit.

Na sjednici je prihvaćeno i temeljno izvješće o radu HGK – Županijske komore Virovitica u 2017. god., a donesen je i plan rada za 2018. god..

U HGK – Županijskoj komori Virovitica, u 2017. godini bilo je više od 100 različitih aktivnosti.
Održano je 17 sjednica Gospodarskog vijeća, strukovnih grupa i grupacija, a zaključci sa sjednica, s prijedlozima, stavovima i mišljenjima, kao i očitovanjima na niz prijedloga nacrta zakona, redovito su prosljeđivani u Središnjicu HGK, a putem nje resornim ministarstvima i Vladi RH, te u Virovitičko-podravsku županiju.

HGK – Županijska komora Virovitica je organizirala promociju gospodarstva Virovitičko-podravske županije na 26 sajmova i izložbi, od čega je 15 u Hrvatskoj i 11 u inozemstvu.
Organizirano je i 7 posjeta poslovnih izaslanstava HGK – Županijske komore Virovitica, na temelju iskazanog interesa članica, pojedinim manifestacijama (sajmovi, izložbe i dr.), u zemlji i inozemstvu.

Organizirano je 15 stručnih predavanja, na kojima su prisustvovala ukupno 423 sudionika, samostalno ili u suradnji sa Središnjicom HGK, kao i institucijama i tvrtkama s područja Virovitičko-podravske županije i RH, u cilju podizanja razine realizacije poduzetničkih ideja i poticanja gospodarske suradnje, kao i što uspješnije primjene stručnih znanja u svakodnevnoj praksi.

Izdane su publikacije: „Karakteristike gospodarstva VPŽ u 2016. godini“, „Aktualnosti gospodarstva VPŽ“ i „Anketa o stanju u gospodarstvu VPŽ“, na početku 2017. god..
U HGK – Županijskoj komori Virovitica, i u 2017. godini, kao i prethodnih godina, obavljali su se i poslovi javnih ovlasti, te je izdano nekoliko stotina različitih dokumenata: izdavane su dozvole za međunarodni cestovni prijevoz tereta, ovjeravane Potvrde o podrijetlu robe i ostali dokumenti koji prate robu pri izvozu, usklađivani su vozni redovi za županijske autobusne linije i ostalo, što je doprinijelo racionalizaciji troškova poslovanja gospodarskih subjekata s područja Virovitičko-podravske županije, jer više nema nepotrebnih putovanja za sve te dokumente u Zagreb i ostala udaljena sjedišta. Najuspješnijim tvrtkama VPŽ, dodijeljene su plakete „Zlatna kuna“. (hgk)