Održano javno izlaganje Prijedloga VI. izmjena i dopuna Prostornog plana VPŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš

U okviru javne rasprave Prijedloga VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije i Strateške studije utjecaja na okoliš VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije, u srijedu 18. travnja, održano je javno izlaganje u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije. Javnom izlaganju u okviru javnog uvida prisustvovali su predstavnici javnopravnih tijela koji su dali zahtjeve za izradu prostornog plana Virovitičko-podravske županije, a u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva odnosno mišljenja o primjeni posebnih propisa i/ili dokumenata koji su od utjecaja na prostorni plan, s tim da se tijekom javne rasprave ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana.

Nositelj izrade predmetnog plana sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13. i 65/17.) je nadležni upravni odjel za prostorno planiranje, odnosno Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije, izrađivač Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije, a izrađivač predmetne Strateške studije utjecaja na okoliš je Ires ekologija d.o.o., Zagreb. Nazočne na javnom izlaganju pozdravio je zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Darko Žužak. (www.vpz.hr)