Prošlogodišnji proračun Općine Crnac u vrijeme donošenja dobro je planiran

Općinsko vijeće Općine Crnac održalo je petu sjednicu u ovom sazivu na kojoj je jednoglasno usvojeno godišnje izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu i donijet plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. do 2023. godine. Vijećnici su dijelom podržali prijedlog o kupoprodaji dviju nekretnina u općinskom vlasništvu, izabrali izvođača sustavne preventivne deratizacije na području općine Crnac te prihvatili izvješće o radu načelnika od srpnja do prosinca prošle godine. Jednoglasno je prihvaćeno i ostvarenje proračunskih programa tijekom prošle godine, a donesena je i odluka o kupnji rabljenog traktora od orahovačkog komunalnog poduzeća za potrebe održavanja javnih površina na području općine Crnac.

U analizi izvršenja općinskog proračuna u prošloj godini vijećnici su upoznati s podatkom da su proračunski prihodi u prošloj godini ostvareni u iznosu od 4,697.433 kune ili 104,29 posto u odnosu na godišnji plan. Rashodi su u prošloj godini ostvareni u ukupnom iznosu od 4,228.822 kune ili 93,89 posto u odnosu na godišnji plan. Ostvaren je tako višak prihoda nad rashodima od 468.610 kuna, a pribrajajući višak iz prethodnih godina od 964.283 kune, višak prihoda nad rashodima raspoloživ za sljedeće razdoblje iznosi 1,432.896 kuna. Promatrajući ostvarenje prošlogodišnjih proračunskih rashoda, najviše ostvarenje bilo je u stavci rashoda za društvene djelatnosti – 122,93 posto. Ti su rashodi izvršeni više od planiranih zbog isplate šteta od elementarne nepogode, a riječ je o rashodima koji nisu bili planirani pri donošenju proračuna.

S obzirom na financijske pokazatelje i činjenicu da nije bilo potrebe za zaduživanjem ni korištenjem proračunske pričuve, ocijenjeno je da je Općina Crnac vođena dobro te da je prošlogodišnji proračun u vrijeme njegova donošenja dobro planiran. (V. G.)