Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Gradina

Općina Gradina izlaže na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Gradina. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 22. svibnja 2018. godine do 05. lipnja 2018. godine izvršiti radnim danom od 09:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Gradina, Trg hrvatskih branitelja 12, 33 411 Gradina.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O prigovorima će odlučivati Općinsko vijeće općine Gradina u roku od 30 dana. Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Gradina moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se moraju dostaviti općini Gradina, Trg hrvatskih branitelja 12, 33 411 Gradina, zaključno sa 05. lipnja 2018. godine. (www.icv.hr, gradina.hr)