Prijavljen projekt izgradnje reciklažnog dvorišta u Špišić Bukovici vrijedan 2,1 milijun kuna

Razvojna agencija VIDRA je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga – otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva Građenje reciklažnih dvorišta, Referentni broj: KK.06.3.1.03, pripremila projekt izgradnje reciklažnog dvorišta za Općinu Špišić Bukovica ukupne vrijednosti 2.123.341,88 kuna. Bespovratna sredstva iznose 85% odnosno 1.804.840,59 kuna. Projekt je prijavljen za financiranje iz Kohezijskog fonda, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijski prioritet 6i – Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Cilj projekta je izgradnjom reciklažnog dvorišta doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta, da građani mogu tijekom cijele godine, radnim danima i subotom besplatno odložiti „zeleni“ i ostale vrste otpada (papir, otpadne gume, elektronički otpad, staklo, plastiku, metal, aluminijske i željezne limenke i dr.) u zasebne kontejnere čime će se smanjiti prosječni troškovi skupljanja glomaznog otpada i uvesti nadzor nad skupljenim otpadom, a što je preduvjet za efikasnije recikliranje i oporabu. Izgradnjom takvog suvremenog reciklažnog dvorišta uspostavit će se cjelovit sustav gospodarenja otpadom na području Općine Špišić Bukovice što odgovara zahtjevima Europske unije i Hijerarhiji gospodarenja otpadom kao prihvaćenim načinom odnosno slijedom onih prioriteta koji su najbolja opcija za okoliš, njegovo očuvanje te zdravlje ljudi. (ravidra.hr)

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content