U HGK-Županijskoj komori Virovitica održana radionica “Pravilno urudžbiranje dokumenata”

Foto: HGK ŽK Virovitica

U HGK – Županijskoj komori Virovitica 14. studenog u organizaciji tvrtke Inpro iz Čakovca, a u suradnji s HGK – Županijskom komorom Virovitica, održana je radionica „Pravilno urudžbiranje dokumenata“.

Uredba o uredskom poslovanju uređuje uredsko poslovanje u tijelima državne uprave, stručnih službi Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske, Uredu predsjednika Republike Hrvatske i drugim državnim tijelima, tijelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, ako za uredsko poslovanje nisu doneseni posebni propisi.

Foto: HGK ŽK Virovitica

Na radionici je bilo riječi o osnovnim pojmovima koji se koriste u uredskom poslovanju kao što su pisarnica, pismohrana, dokument, pismeno, podnesak, akt, prilog, spis, dosje, klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj, urudžbeni zapisnik… Radionica je bila popraćena konkretnim primjerima iz prakse iz kojih su polaznici mogli vidjeti kako provoditi Uredbu o uredskom poslovanju u programu Hivergen GOV.

Prisustvovalo je 40-ak predstavnika gospodarskih subjekata, jedinica lokalne i regionalne samouprave, obrazovnih institucija, vrtića te ostalih institucija i ustanova iz Virovitičko-podravske županije. (HGK ŽK Virovitica)

Foto: HGK ŽK Virovitica