Ministarstvo poljoprivrede: Novi natječaj za poboljšanje šumske infrastrukture vrijedan 50 milijuna kuna

Objavljen je Natječaj za tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ namijenjen šumoposjednicima, udruženjima šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačkim društvima, drugim pravnim osobama i tijelima državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama, te jedinicama lokalne samouprave.

Za poboljšanje šumske prometne infrastrukture kao što su šumske ceste, traktorski putovi i traktorske vlake može se ostvariti potpora od 10.000 eura do 1.000.000 eura, a intenzitet javne potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 50.000.000,00 kuna. Zahtjevi se podnose u izvorniku preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno na adresu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, od 2. siječnja 2019. godine od 12:00 sati do 1. srpnja 2019. godine do 12:00 sati.
– Iz ove mjere već smo odobrili 50 milijuna kuna vrijedne projekte čija je realizacija iznimno važna za očuvanje naših šuma, ali i zaštitu od požara. Ova će sredstva ponajviše pomoći privatnim šumoposjednicima, a njihovo aktivno uključenje u zaštitu našeg blaga i sprječavanje nesreća igra ključnu ulogu i kvalitetnom gospodarenju našim šumama – istaknuo je potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. (www.mps.hr)