Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga ,,Inovacije novoosnovanih MSP-ova -II faza”

Objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga ,,Inovacije novoosnovanih MSP-ova -II faza”. Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“.

Poziv je namijenjen novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća

Minimalni iznos bespovratnih sredstava je 150.000,00 kn, maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.400.000,00 kuna uz intenzitet potpore do 85% prihvatljivih troškova. Projektni prijedlozi podnosit će se putem sustava eFondovi u razdoblju od 15. veljače 2019. godine u 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati. Za više informacija obratite se na: neda.martic@ravidra.hr, na broj: 033/800-207 ili na poveznici: strukturnifondovi.hr