Promovirana 22. publikacija „Karakteristike gospodarstva Virovitičko-podravske županije u 2017. godini”

U Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Virovitica, 11. prosinca, održana je 98. svečana sjednica Gospodarskog vijeća, na kojoj je promovirana 22. publikacija „Karakteristike gospodarstva Virovitičko-podravske županije u 2017. godini“, a najuspješnijim tvrtkama na području Virovitičko-podravske županije u 2017. godini, uručena su priznanja Zlatna kuna.

Svečanoj sjednici Gospodarskog vijeća prisustvovali su: izaslanik predsjednika HGK Luke Burilovića i savjetnik u Uredu predsjednika HGK Ivan Škorić, direktor Sektora za financijske institucije i ekonomske analize HGK Zvonimir Savić, zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Marijo Klement, iz HOK – OK Virovitičko-podravske županije potpredsjednik Hrvoje Šimunović i komorski tajnik Božidar Jeremić, te članovi Gospodarskog vijeća, predsjednici Strukovnih grupa i Grupacija HGK – Županijske komore Virovitica.

U publikaciji u 17 poglavlja, na 139 stranica, objavljeno je ukupno 8.736 podataka, od kojih je 3.925 izvornih (44,93%) i 4.811 izvedenih podataka (55,07%). U publikaciji se nalaze 132 tabele i 78 grafikona.
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, ISSN Ured za Hrvatsku, nacionalni je centar koji dodjeljuje ISSN hrvatskim serijskim publikacijama, te stvara i održava zapise o tim publikacijama u međunarodnom upisniku.
ISSN (International Standard Serial Number – međunarodni standardni serijski broj publikacije) koristi se za jednoznačnu identifikaciju serijskih publikacija.

ISSN ured za Hrvatsku, odredio je 1. veljače 2005. godine, osnovne identifikacijske podatke za publikaciju „Karakteristike gospodarstva Virovitičko-podravske županije”: ISSN 1845 – 352X, te obvezao da se ista tiska na istaknutom mjestu – naslovnici, svake publikacije.

Publikaciju je uredio i pripremio Milan Vanđura, direktor HGK – Županijske komore Virovitica, s višim stručnim suradnicama Suzanom Kolesarić i Andreom Poslek i stručnom suradnicom Renatom Vondra.

Recenzent publikacije je direktor Sektora za financijske institucije i ekonomske analize HGK Zvonimir Savić, koji je naglasio da u publikaciji „Karakteristike gospodarstva Virovitičko-podravske županije u 2017. godini“ nisi prikazani samo godišnji pregledi, nego i dugogodišnji trendovi koji ukazuju na komparativne prednosti Virovitičko-podravske županije.
Niti jedna županijska komora u sustavu HGK, nema ovakvu publikaciju u kojoj je napravljen metodološki ispravan pregled, po cijelom nizu parametara sa trendovima.
Ovako dugotrajan trend imaju bilteni Hrvatske narodne banke i izvješća Ministarstva financija.
Posebno je pohvalio osvrt na kraju publikacije koji na jednostavan i precizan način daje analitički osvrt i dodatna pojašnjenja objavljenih podataka.

Na temelju prezentiranih pokazatelja u publikaciji, pozitivni trendovi u Virovitičko-podravskoj županiji, u zadnjih nekoliko godina su: rasta plaća i broja zaposlenih, povećanje produktivnosti, a robni izvoz je izuzetno pozitivan.

Negativni trendovi, ne samo u Virovitičko-podravskoj županiji, nego u većini županija su demografija i podizanje medijana, odnosno starosne dobi stanovništva.
Ova publikacija je dobar vodič za potencijalne investitore, ali i za nosioce ekonomske politike koji bi trebali odlučivati o daljnjem razvoju županije.

Zvonimir Savić je zahvalio uredniku publikacije Milanu Vanđuri, direktoru HGK – Županijske komore Virovitica na iznimnom trudu koji je uložio u izradu publikacije, ali i gospodarstvenicima koji su, dostavljenim podacima pridonijeli stvaranju ove publikacije.
Ivan Škorić, izaslanik predsjednika HGK Luke Burilovića i savjetnik u Uredu predsjednika HGK čestitao je Milanu Vanđuri, direktoru HGK – Županijske komore Virovitica na izradi publikacije „Karakteristike gospodarstva Virovitičko-podravske županije u 2017. godini“, koja je ,uz publikaciju „Županije – razvojne raznolikosti i gospodarski potencijali“, koju radi Sektor za financijske institucije i ekonomske analize HGK, jedna od najboljih publikacija koje ima Hrvatska gospodarska komora. Ova publikacija „Karakteristike gospodarstva Virovitičko-podravske županije u 2017. godini“, sa sveobuhvatnim nizom podataka, prikupljenih iz različitih izvora i podacima dobivenim u anketama koje su dostavili gospodarstvenici, tabelarnim i grafičkim prikazom, u 17 poglavlja prezentira stanje gospodarstva Virovitičko-podravske županije. (www.icv.hr, HGK ŽK Virovitica, Foto: M. Rođak)