HRVATSKE ŠUME Potražnja za sječkom 30 posto veća od raspoloživih količina

ZAGREB – U Hrvatskim šumama jučer (četvrtak) su javno otvorene prijave po Javnom pozivu za prodaju 265 tisuća tona drvne sječke i ogrjevnog drva za proizvodnju električne i toplinske energije za 2019. godinu. Zaprimljeno je 23 pravovremenih prijava, te jedna izvan roka, u kojima je zatraženo više od 341 tisuća tona sirovine što je gotovo 30 posto više od raspoloživih količina za postrojenja ukupne instalirane električne snage od 44 megavata.

Prijave koje ispunjavaju uvjete ovog Javnog poziva, bit će ocijenjene i rangirane prema propisanim strožim kriterijima gdje će se voditi računa kakvu će novu vrijednost sirovina stvoriti. Društvo će prvu objavu za rangiranje prijava donijeti do 15. ožujka zajedno s nacrtom prijedloga Ugovora o prodaji drvne sječke ili ogrjevnog drva. Najkasnije u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje pisanog prigovora, Hrvatske šume će na svojoj web stranici objaviti konačnu Odluku o rangiranju prijava.

„Drvna biomasa je strateški energent među obnovljivim izvorima i zato je naglasak ovog Javnog poziva na učinkovitoj upotrebi sirovine i energije u svim fazama energetskog lanca“, ističe predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić. „Propisali smo da ukupna godišnja učinkovitost postrojenja, koja je jedan od najbitnijih kriterija, mora iznositi minimalno 60%. Nadalje, osim što tvrtke moraju dokazati kako će koristiti otpadnu toplinu, boduje se i tražena količina sirovine u odnosu na instaliranu snagu električne energije“.

Bodovi će se dodjeljivati i prema planiranom broju novozaposlenih djelatnika po jedinici kapaciteta za koju će se koristiti ova vrijedna sirovina i indeksu razvijenosti područja, dok će prednost imati tvrtke koje su ishodovale uporabnu dozvolu, imaju rješenje o statusu povlaštenog proizvođača električne energije Hrvatske energetske regulatorne agencije, potvrdu HEP-a koja dokazuje da su tvrtke stekle pravo na trajno priključenje postrojenja na elektroenergetsku mrežu te potvrdu da su utrošile najmanje 75 posto planiranih investicijskih troškova u gradnju postrojenja.

Cijene drvne sječke utvrđene su temeljem podataka europskog statističkog ureda EUROSTAT, a usklađivat će se prema Indeksu cijene drvne sječke. Cijene će prema novim kriterijima biti varijabilne tijekom ugovornog razdoblja i ovisit će o kretanjima na tržištu, čime će društvo ostvariti više od 350 milijuna kuna dodatnih prihoda.

Zapisnik s otvaranja ponuda kao svi detalji Javnog poziva objavljeni su na web stranici Hrvatskih šuma nadmetanja.hrsume.hr. (www.hrsume.hr)

Povezane vijesti

Skip to content