Profesor Siniša Brlas provodi edukaciju stručnjaka koji rade s ovisnicima u terapijskoj zajednici

Profesor Siniša Brlas, psiholog u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije nastavlja educirati stručnjake koji se bave tretmanom ovisnika. Nakon uspješnih edukacija stručnjaka u različitim resorima, provedenima proteklih godina, profesor Brlas sada provodi edukaciju stručnog tima Udruge „Ne-ovisnost“ iz Osijeka.
Već niz godina Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije u aktivnostima usmjerenima promicanju i očuvanju zdravlja surađuje s mnogim organizacijama civilnog društva (udrugama) koje daju svoj doprinos u borbi protiv ovisnosti. Jedna od uspješnijih udruga koja u Republici Hrvatskoj pomaže u rehabilitaciji liječenih i/ili bivših ovisnika jest i Udruga za borbu protiv ovisnosti „Ne-ovisnost“ iz Osijeka koja od 2003. godine provodi aktivnosti u prevenciji ovisnosti, upućivanju ovisnika na liječenje, savjetovanju, rehabilitaciji, resocijalizaciji i zapošljavanju rehabilitiranih ovisnika. Stručni tim ove Udruge čine socijalni radnik, psiholog te rehabilitirani i educirani ovisnici. Kako bi usluge Udruge bile što kvalitetnije stalno se ulaže u edukaciju članova stručnog tima. Iz „Ne-ovisnosti“ su tako prepoznali i stručni potencijal stručnjaka Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije te je osmišljen program edukacije u tri modula koju će za Udrugu „Ne-ovisnost“ provesti profesor Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja.
Profesor Brlas će tijekom ožujka 2019. godine u Osijeku održati niz predavanja i radionica o komunikaciji, altruizmu i empatiji u radu s ovisnicima, o individualnom savjetodavnom radu s ovisnicima te o evaluaciji rada kao važnom ispravljačkom mehanizmu u radu. Prvi dio edukacije (prvi i drugi modul) održan je u četvrtak 14. ožujka 2019. godine u prostorijama Udruge „Ne-ovisnost“ u Osijeku, a u narednim tjednima slijedi i ostatak edukacije. Cjelokupna se ova edukacija upravo i temelji na iskustvu koje je profesor Brlas stekao u radu s ovisničkom populacijom, a ovisnicima pomaže već punih 20 godina, kao i na knjigama profesora Brlasa koje su nastajale tijekom toga vremena i u kojima se on detaljno bavi navedenim područjima i temama u radu s ovisnicima.
Učestali pozivi posljednjih godina profesoru Siniši Brlasu da održava edukacije i prenosi znanja i iskustva različitim dionicima borbe protiv ovisnosti kao i da održava predavanja studentima na sveučilištima u Hrvatskoj, Mađarskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, odraz su njegovog 20-godišnjeg stručnog angažmana u području prevencije i suzbijanja ovisnosti, čime se prometnuo u vodećeg stručnjaka u području psihologije ovisnosti na ovim područjima, ali su i još jedan od pokazatelja da i Virovitičko-podravska županija ima vrsne stručnjake od kojih ostali mogu učiti.
Prilika da o svojim znanjima i iskustvima educira ostale stručnjake ujedno je i priznanje stručnosti profesoru Brlasu osobno, ali je priznanje i kontinuiranom, ustrajnom i kvalitetnom stručnom radu s ovisnicima u Virovitičko-podravskoj županiji.