Imenovano Županijsko povjerenstvo za procjenu kakvoće duhana, predsjednik Željko Vukadinović

Odlukom župana Igora Androvića, osnovano je i imenovano Županijsko povjerenstvo za procjenu kakvoće duhana. Za predsjednika je imenovan Željko Vukadinović, njegovog zamjenika Branko Petričušić, a članovi su: Igor Švarc (zamjenik je Jasna Zahanek), Željko Aragović (zamjenik je Božo Čupar). Zadaća Povjerenstva vezana je za članak 20. Zakona o duhanu. Način rada i druga pitanja, uredit će se posebnim Pravilnikom, a administrativne i druge stručne poslove za potrebe Povjerenstva obavljat će Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove. (vpz.hr)