SVJETSKI DAN MENTALNOG ZDRAVLJA Obilježava se svake godine 10. listopada s ciljem podizanja svijesti o problemima mentalnog zdravlja

foto: ilustracija, facebook

Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se svake godine obilježava 10. listopada važno je osvijestiti potrebu skrbi o mentalnom zdravlju.

Mentalno je zdravlje stanje u kojemu osoba ostvaruje svoje sposobnosti, može se nositi sa stresom svakodnevnog života, raditi produktivno i plodno te pridonositi svojoj zajednici. Mentalno zdravlje dio je općeg zdravlja i bez mentalnog zdravlja nema niti općeg zdravlja. Stoga skrbiti o mentalnom zdravlju znači skrbiti o zdravlju općenito, a osobito je važno čuvati mentalno zdravlje u ranoj životnoj dobi. Mentalno zdravlje može kod pojedinca dugo u životu, pa čak i cijeli život, ostati pozitivno i očuvano. Međutim, može doći i do manje ili više ozbiljnih teškoća s mentalnim zdravljem. Mnogi uzroci i različite životne situacije dovode do toga.

Pozitivno mentalno zdravlje uključuje:

– dobar osjećaj o samom sebi (razumijevanje i prihvaćanje mogućih psihičkih teškoća);
– svjesnost o drugima (stvaranje i održavanje prijateljstava i dobrih odnosa s ljudima oko nas);
– sposobnost prilagodbe na životne promjene (osobno osnaživanje).

Problemi i poremećaji mentalnog zdravlja uključuju:

– psihičke tegobe vezane uz razne životne situacije, događaje i probleme;
– česte i akutne mentalne poremećaje (depresiju, anksiozne poremećaje);
– teške i kronične mentalne bolesti (psihoze);
– poremećaje ličnosti kao hendikepe za pojedinca;
– progresivne organske bolesti mozga (demencije).

Iz navedenoga vidimo da teškoće s mentalnim zdravljem mogu biti u širokoj lepezi od onih svakodnevnih životnih nedaća koje su mahom prolazne naravi, pa sve do teških i kroničnih oštećenja u psihičkom funkcioniranju koje onda često prate i štetne tjelesne promjene.
Skrb o mentalnom zdravlju stoga je u interesu i pojedincu i zajednici u kojoj on živi, a ova skrb može biti:

– Reaktivna (pomoć kod opisanog narušenog mentalnog zdravlja);
– Proaktivna (očuvanje mentalnog zdravlja prije nego što se ono naruši).

U posljednjim se godinama snažno naglašava proaktivan pristup skrbi o mentalnom zdravlju, dakle skrb o mentalnom zdravlju prije nego što se ono naruši jer je uvijek “bolje spriječiti nego liječiti”. Temeljno polazište za to je Europski pakt za mentalno zdravlje i dobrobit iz 2008. godine koji je postavio smjernice za sve buduće nacionalne strategije u Europi, a te su smjernice:

– prevencija depresije i suicida;
– mentalno zdravlje u mladosti i obrazovanju;
– mentalno zdravlje na radnom mjestu;
– mentalno zdravlje starijih;
– suprotstavljanje stigmi i socijalnoj isključenosti.

Slijedom navedenoga i Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije čini stalne pozitivne iskorake u smislu očuvanja mentalnog zdravlja ljudi, osobito unutar jedinstvenog projekta koji se pod nazivom “Psihologija u očuvanju mentalnog zdravlja” već godinama provodi u našoj zemlji, a koji je pokrenut upravo iz ovoga Zavoda. Rezultat ovoga projekta brojne su publikacije i vodiči namijenjeni različitim populacijskim skupinama. Više o ovim publikacijama može se vidjeti u web knjižnici Zavoda na www.zzjzvpz.hr

(Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” VPŽ)