Zamjenik slatinskog gradonačelnika Bojan Plantak kažnjen zbog sukoba interesa

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, povodom vlastitih saznanja o mogućem sukobu interesa dužnosnika Bojana Plantaka, zamjenika gradonačelnika Grada Slatine, na 40. sjednici, održanoj dana 1. ožujka 2019. godine, donijelo je Odluku kojom se pokreće postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv navedenog dužnosnika zbog moguće povrede članka 14. stavka 1. ZSSI-a koja proizlazi iz istovremenog obnašanja navedene dužnosti i obavljanja poslova upravljanja poslovnim subjektom, Ordinacijom dentalne medicine Bojan Plantak, čiji nositelj je dužnosnik.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u sastavu Nataše Novaković kao predsjednice Povjerenstva, te Tončice Božić, Davorina Ivanjeka, Aleksandre Jozić-Ileković i Tatijane Vučetić kao članova Povjerenstva, na temelju članka 30. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, u predmetu dužnosnika Bojana Plantaka, zamjenika gradonačelnika Grada Slatine, na 65. sjednici, održanoj 11. listopada 2019. godine donijelo je konačnu Odluku, koju prenosimo u cijelosti:

ODLUKA
I. Istovremenim obnašanjem dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada Slatine i obavljanjem poslova upravljanja poslovnim subjektom, Ordinacija dentalne medicine Bojan Plantak, dr. med. dent., u razdoblju od 8. lipnja 2017.g. kada je stupio na navedenu dužnost do dana donošenja ove Odluke, dužnosnik Bojan Plantak, počinio je povredu članka 14. stavka 1. ZSSI-a.

II. Za povredu ZSSI-a iz točke I. izreke ove Odluke dužnosniku Bojanu Plantaku izriče se sankcija iz članka 42. stavka 1. podstavka 2. ZSSI-a, obustava isplate dijela neto mjesečne plaće u ukupnom iznosu od 2.000,00 kn, koja će trajati 4 mjeseca te će se izvršiti u 4 jednaka uzastopna mjesečna obroka, svaki u pojedinačnom mjesečnom iznosu od 500,00 kn.

III. Nalaže se dužnosniku Bojanu Plantaku, zamjeniku gradonačelnika Grada Slatine, da u roku od 90 dana od dana dostave ove Odluke uskladi svoje postupanje s odredbama članka 14. stavka 1. ZSSI-a.

-Obrazloženje
Povjerenstvo je na 40. sjednici, održanoj 1. ožujka 2019.g. pokrenulo postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika Bojana Plantaka, zamjenika gradonačelnika Grada Slatine, zbog moguće povrede članka 14. stavka 1. ZSSI-a, koja proizlazi iz istovremenog obnašanja navedene dužnosti i obavljanja poslova upravljanja poslovnim subjektom Ordinacija dentalne medicine Bojan Plantak. (www, adf; sukobinteresa.hr)

Odluke možete preuzeti ovdje:

-Odluka o pokretanju postupka ODLUKA
-Konačna odluka ODLUKA
- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content