Vijećnici izglasali županijski proračun za 2020. godinu, iznosi rekordnih 632,6 milijuna kuna

Vijećnici Županijske skupštine danas (četvrtak) su izglasali do sada najveći županijski proračun koji iznosi 632,6 milijuna kuna. Riječ je o povećanju od oko 23 posto koji se najvećim dijelom odnosi na uključivanje u proračun cjelovitih financijskih planova školskih ustanova. Pored svih ostalih prihoda i primitaka školskih ustanova, sada moraju u proračun biti uvršteni i prihodi koje škole dobivaju od Ministarstva znanosti i obrazovanja, a koji su namijenjeni za financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene u osnovnim i srednjim školama. Za osnovne škole radi se o iznosu od 84,6 milijuna, a za srednje škole o iznosu od 53,6 milijuna kuna.

Budući da županijski proračun objedinjuje planove proračunskih korisnika, na samu Županiju, dakle programe koje provode županijska upravna tijela, odnosi se 225,5 milijuna kuna ili 35,64 posto ukupnog proračuna, a na proračunske korisnike 407,1 milijun kuna ili 64,36 posto ukupnog proračuna.

Prema riječima župana Igora Androvića u novom proračunu za 2020. godinu povećana su izdvajanja za školstvo, obrazovanje i zdravstvo.

– Završit ćemo projekte koje smo započeli ove godine, to su energetske obnove osnovnih škola u Pitomači, Suhopolju, Gornjem Bazju i Tehničke škole Virovitica. Od novih projekata krećemo s energetskim obnovama područnih škola u Novom Gracu i Okrugljači, izgradnjom područne škole u Kladarama i Vukosavljevici, kao i studijom drvne tehnologije u Virovitici, što je također dio novog proračuna – rekao je župan Andrović te dodao kako se sljedeće godine planiraju i završeci projekata energetskih obnova zdravstvenih ustanova započetih ove godine.

– Ono što ćemo raditi novo je uređenje rodilišta i energetska obnova zgrada A, B i C Opće bolnice Virovitica. Riječ je o projektu koji bi trebao koštati otprilike 20 milijuna kuna kroz dvije godine. Jednako tako izradit ćemo dokumentaciju za ambulantu Doma zdravlja u Gornjem Bazju, nastavljamo sa subvencijama kamata na kredite za liječnike za plaćanje najamnine, a uvodimo i novu stavku za edukacije liječnika. Sljedeće godine ćemo početi i s projektom Centra za kulturu zdravlja u dvorcu u Cabuni – istaknuo je župan.

U proračun za 2020. godinu uvršteni su i projekti koji se tiču gospodarstva, turizma i poljoprivrede, a koji su u fazi realizacije.

– Riječ je o Tehnološko inovacijskom centru i Centru za istraživanje u mljekarstvu, a od novih projekata iduće godine krećemo s izradom projektne dokumentacije za sušionicu povrća, koja je vrijedna više od 4 milijuna kuna – rekao je župan.

Novi proračun donosi znatno veća sredstva za ulaganje u poljoprivredu, gdje je za potpore male vrijednosti, s ovogodišnjih pola milijuna kuna, iznos povećan na milijun kuna.

– Iz svega ovoga može se vidjeti da je proračun i socijalan i razvojan i zadovoljava sve potrebe koje stanovništvo ove županije treba, ako im mi u okviru svojih sredstava možemo i osigurati. Temeljen je na realnim osnovama, okrenut prema razvoju, jačanju i poticanju poljoprivrede i gospodarstva, dok istodobno povećavamo sredstva i za zdravstvo i za obrazovanje – zaključio je župan Andrović.

Sjednica je održana uz predsjedavanje Mirana Janečića, predsjednika Županijske skupštine, a nazočili su joj i zamjenici župana, Marijo Klement, Darko Žužak i Igor Pavković, županijski pročelnici te ravnatelji županijskih institucija.

Osim usvajanja prijedloga Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu, usvojeno je i Izvješće o obavljenoj reviziji za 2018. godinu, Godišnji program korištenja sredstava od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u Vlasništvu RH u 2020. godini, Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti HGSS Stanice Orahovica za 2020. godinu, Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta s financijskim planom Županijske uprave za ceste, Informacija o upisu učenika u 1. razred srednje škole na području županije i druge odluke važne za Virovitičko-podravsku županiju. (www.icv.hr, ml)