Općina Čađavica uputila Javni poziv za sufinanciranje programa iz proračuna Općine za 2020. godinu

- PROMO -

Općina Čađavica poziva udruge iz područja športa, kulture, tehničke kulture, socijalne skrbi, udruge mladeži i djece, gospodarske udruge, braniteljske udruge, vatrogasci i druge udruge i zajednice udruga koje provode aktivnosti na području općine Čađavica, a koje imaju pripremljene programe za koje očekuju sufinanciranje iz proračuna Općine Čađavica za 2020. godinu da prijave svoje programe za sufinanciranje u 2020. godini.

Aktivnosti koje se sufinanciraju:

a) kultura i tradicija; kulturne manifestacije

b) sport; za redovan rad sportskih udruga: troškovi natjecanja (troškovi sudaca, delegate, kotizacije, režijski troškovi, nabava sportske opreme), za kapitalna ulaganja

c) socijalna i zdravstvena skrb

d) humanitarne I društvene djelatnosti

e) udruge proistekle iz Domovinskog rata

f) skrb o invalidima.

Prijavu mogu podnijeti registrirane udruge koje imaju sjedište na području Općine Čađavica. Prijave se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Čađavica najkasnije do 28. veljače 2020. godine do 12,00 sati bez obzira na način dostave.

Kriteriji za izbor programa su sljedeći:

1. Značaj programa za razvoj djelatnosti iz područja djelovanja udruge na području Općine

2. Osiguranje sredstava iz drugih izvora financiranja (vlastita sredstva, županijski proračun, državni proračun, fondovi)

3. Sudjelovanje mladih u programu;

4. Poštivanje preuzetih obveza u realizaciji dosadašnjih projekata

5. Poštivanje pravodobnog izvještavanja o realizaciji ranije provedenih programa i izvještavanja o utrošku proračunskih sredstava

6. Broj članova udruge s prebivalištem na području Općine

7. Prednost imaju programi čiji su rezultati u protekloj godini pokazali posebnu vrijednost.

Udruge i zajednice koje će sudjelovati u ovom javnom pozivu informaciju o izboru programa i visini dodijeljenih sredstava udrugama dobit će objavom na na internetskoj stranici Općine Čađavica www.opcina-cadjavica.hr i na oglasnoj ploči Općine Čađavica.

(www.icv.hr, adf, Općina Čađavica)

Povezane vijesti

Skip to content