U Zdencima će u srijedu, 19. veljače mještani moći sklopiti ugovor s tvrtkom Voda d.o.o. Orahovica za priključenje na sustav odvodnje

U Zdencima će u srijedu, 19. veljače mještani moći sklopiti ugovor s tvrtkom Voda d.o.o. Orahovica za priključenje na sustav odvodnje. Općina Zdenci pozvala je sve mještane Zdenaca da dođu na potpisivanje, a sa sobom moraju imati potrebnu dokumentaciju koja je nužna za izvedbu vodoopskrbnog priključka i odvodnje.

To su kopija katastarskog plana čestice ili objekta, dokaz o vlasništvu građevine, odnosno nekretnine za koju se traži priključak – npr. gruntovni izvadak, dokaz o legalnosti građevine – npr: pravomoćnu građevinsku dozvolu, potvrdu glavnog projekta ili potvrda Zavoda za katastar i geodetske poslove da je objekt izgrađen prije 15. 02. 1968. godine te osobnu iskaznicu i OIB vlasnika objekta.

Za sve dodatne informacije, mještani se mogu obratiti tvrtki Voda d.o.o. Orahovica osobno, na adresu Vladimira Nazora 14 ili na kontakt broj je 033/673-103. (www.icv.hr, vg)