FOTO Napreduju radovi na energetskoj obnovi zgrade Mjesnog doma u virovitičkom prigradskom naselju Korija

U virovitičkom prigradskom naselju Korija u tijeku su radovi na energetskoj obnovi Mjesnog doma u sklopu projekta “Energetska obnova zgrade Mjesnog doma u Koriji na adresi Nazorova cesta b.b.”

Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u sklopu poziva “Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora”. Nositelj projekta je Grad Virovitica, a napisala ga je Razvojna agencija VTA.

Provođenjem mjera energetske učinkovitosti obnovit će se ovojnica zgrade, izvršiti ugradnja novog visokoučinkovitog i poboljšanog postojećeg sustava grijanja te zamijeniti postojeći sustav pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi obnovljive izvore energije.

Planirani građevinski zahvati na predmetnom objektu obuhvaćaju izvođenje toplinske zaštite zidova prema negrijanom ili vanjskom prostoru, zamjenu postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije, izvedbu toplinske zaštite stropa prema negrijanom tavanu i izvedbu toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora. Planirane strojarske instalacije uključuju rekonstrukciju postojeće plinske instalacije, instalacije niskotemperaturnog grijanja i priprema tople potrošnje vode solarnim kolektorima. Radove na spomenutom projektu izvodi virovitička tvrtka Slavić – Inženjering d.o.o.

Osim provedbe spomenutih zahvata – mjerom energetske obnove, podići će se i svijest korisnika zgrade kao i opće javnosti o učinkovitijem korištenju energija i prednostima povećanja energetske učinkovitosti.

Projektom se predviđaju značajne uštede u potrošnji energenata za grijanje zgrade od 62,78 posto kao i smanjenju emisije CO2 za 17,05 tona i godišnje primarne energije za 71,36 posto što će direktno pridonijeti i zaštiti okoliša.

Prema ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava ukupna vrijednost projekta energetske obnove iznosi 1.078.582 kuna. Projekt je sufinanciran sredstvima Grada Virovitice te sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” (www.icv.hr, ts, Razvojna agencija VTA, foto: M. Rođak)