HZJZ objavio preporuke za boravak na dječjim igralištima i bavljenje rekreativnim sportom na otvorenom

- PROMO -

Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je preporuke za dječja igrališta i bavljenje rekreativnim sportom na otvorenom. S obzirom na rizik prijenosa bolesti COVID-19 prilikom stavljanja u funkciju dječjih igrališta i rekreacijskih poligona na otvorenome preporuča se sljedeće:

Dječja igrališta i rekreacijski prostori na otvorenome stavljaju se u funkciju, a stavljaju se na raspolaganje i prateći sadržaji poput klupa za sjedenje na otvorenome.

Potrebno je održavati fizičku distancu među osobama od 1,5 metra. Pri tome pratitelj djeteta i dijete ne moraju održavati fizičku distancu. Potrebno je obratiti pažnju odnosno podučiti djecu da izbjegavaju grupiranje na jednom mjestu i održavaju fizičku distancu koliko je moguće.

Za vrijeme boravka na dječjim igralištima te tijekom bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom preporuča se češće dezinficirati ruke te izbjegavati dodirivanje lica nečistim rukama.

Potrebno je i pridržavati se svih općih i higijenskih mjera koje su dostupne ovdje.

(koronavirus.hr)

Povezane vijesti

Skip to content