Supervizija u projektu „Nepušenjem protiv ovisnosti – ja sam iz razreda nepušača“ kao doprinos kvaliteti preventivnih aktivnosti

Educirani timovi edukatora Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije tijekom jeseni 2020. godine provode edukacije učenika u školama u Virovitičko-podravskoj županiji u okviru projekta „Nepušenjem protiv ovisnosti – ja sam iz razreda nepušača“. Timove edukatora čine voditelji i voditeljice školskih preventivnih programa u svakoj pojedinoj školi, članice Udruge Veranda koja je partner Zavodu u ovome projektu i članovi i članice savjeta mladih. Timovi u svakoj pojedinoj školi prilagođavaju oblike rada učenicima, pa se tako provode vrlo raznolike aktivnosti poput predavanja, radionica, diskusija, pa i odgovarajući oblici aktivnosti na daljinu prilagođeni aktualnoj pandemiji koronavirusa.

Superviziju aktivnosti po školama provode stručnjaci Zavoda. Supervizija je oblik podrške i pomoći stručnjacima koji u školama provode preventivne aktivnosti među djecom i mladima. Zavod kao provoditelj ovoga projekta osigurava stručnu podršku i pomoć koja je u funkciji zaštite mentalnog zdravlja, afirmacije i poboljšanja profesionalnih kompetencija provoditelja neposrednih aktivnosti među mladima te u konačnici poboljšanja kvalitete usluge koja se pruža mladima.

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije ovaj je projekt uskladio s Europskim standardima kvalitete u provedbi preventivnih aktivnosti među djecom i mladima te je tako postavio i nove standarde u praćenju kvalitete preventivnih aktivnosti u području prevenciji i suzbijanju ovisnosti. (www.icv.hr, sb)