Dr. Ivan Ganjto, voditelj JIL-a u virovitičkoj bolnici: Ovdje je rad nerijetko borba za goli život pacijenta

O vrijednosti života najbolje zna medicinski kadar. U bolnici su to i oni koji se skrbe za teško oboljele i kritične pacijente te sve one koji zbog svog stanja zahtijevaju posebnu, intenzivnu medicinsku skrb.

NOVI PROSTOR, MODERNA OPREMA

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Govoreći o Odjelu JIL-a njegov voditelj kaže kako je riječ o novom prostoru u bolnici u kojemu se s područja naše i okolnih županija liječi oko 370 pacijenata godišnje. Slikovito dodaje kako je, s obzirom na dijagnoze zbog kojih pacijenti završavaju ovdje, taj odjel u bolnici kao „Katica za sve“. Jer, ovdje se liječe pacijenti s različitim dijagnozama i stanjima, a nerijetko su i životno ugroženi. Između ostalog, ovdje su i oni s teškim srčanim bolestima, oni koji boluju od najtežih upala pluća koje zahtijevaju mehaničku ventilaciju, torakalnu drenažu, bronhoskopiju, pacijenti s najtežim oblicima neuroloških bolesti kao što su meningitisi, encefalitisi, epilepsijski statusi, teški moždani udari, pacijenti sa zatajenjem bubrega i upalama gušterače…

Anesteziolozi ovdje život spašavaju i pedijatrijskim pacijentima te novorođenčadi s teškim oblicima respiratornog distres sindroma. Na Odjelu će završiti i oni koji dožive prometnu nesreću, oni nakon teške operacije i oni koji boluju od kroničnih bolesti, a koje su izmakle kontroli.

POSEBNA SKRB

– Mogu vam samo reći da se na ovom odjelu rad nerijetko pretvara u borbu za goli život pacijenta: pacijenti koje primamo nerijetko su toliko životno ugroženi da bi i minimalno odgađanje njihovog zbrinjavanja rezultiralo smrtnim ishodom. U takvim situacijama anesteziolog je iznimno važna figura koja može i čini prevagu na jezičcu vage života i smrti. Zbrinjavanje takvih pacijenata može početi već na ulazu u bolnicu, kada anesteziolog primi poziv da hitno dođe kako bi stabilizirao teško unesrećenog pacijenta – objašnjava dr. Ganjto, te ističe kako je na odjelu danas 9 kreveta, s naznakom da se u slučaju potrebe može ubaciti još jedan te da je s obzirom na kadar, danas primjer posebnog standarda u zdravstvu.

U virovitičkom JIL-u trenutačno rade 2 subspecijalista, 3 specijalista, 4 specijalizanata i 30 medicinskih sestara i tehničara. Svaki krevet koji je u potpunosti automatiziran (s više položaja za pacijenta) ima svoje pokretno sučelje na koje se vezuje monitor, aparati za sukciju, radni stolići, noćno svijetlo, respirator, a udaljenost između kreveta odgovara smjernicama koje osiguravaju manju mogućnost prijenosa infekcija. Sam odjel, na kojemu se pacijent nadzire 24 sata, staklenim kliznim vratima podijeljen je u dvije velike podjedinice. Na odjelu se nalaze i tri izolacijske sobe. Kreveti su razmješteni tako da sestre i tehničari koji su u smjeni u svakom trenutku vide i pacijenta i centralni monitor na koji su povezani monitori od svih pacijenata, te mogu uočiti bilo kakvo odstupanje od referentnih vrijednosti i pravovremeno reagirati.

JIL za liječnike i drugo medicinsko osoblje znači i poseban režim rada i brigu o pacijentu. Dr. Ganjto kaže da je zbog specifičnosti i ozbiljnosti stanja pacijenta nužna posvećenost, pa će jedna sestra ili medicinski tehničar tako imati jednog do najviše dva pacijenta o kojemu će skrbiti. Nije ni čudo – za usporedbu, na drugim odjelima u bolnici tlak se mjeri oko tri puta dnevno, a na ovom odjelu mjerenje tlaka je svakih pet minuta (ako je riječ o rizičnom pacijentu). Više puta dnevno vadi se i krv za laboratorijsku kontrolu, uz praćenje svih vitalnih funkcija 24 sata dnevno. Ako je riječ o osobi na respiratoru, onda će posla biti još i više, pa će za jednog pacijenta biti zadužene dvije do tri sestre.

– Briga o održavanju centralnih vena, arterijskih kanila, sukcije dišnih puteva, urinarnih katetera, torakalnih i abdominalnih drenova predstavlja doista izazov za cijeli tim. Drugim riječima aktivni rad oko pacijenta prestaje tek onda kada se pacijent stabilizira, a to može potrajati satima, ponekad i danima – ističe dr. Ganjto, koji kaže da ovakva skrb ne bi bila moguća bez adekvatno educiranih sestara i tehničara kojih je u dnevnoj smjeni dežurno četiri, a u noćnoj tri ili više ako situacija to zatraži. JIL je tako izvrsna škola, pa onaj tko prođe ovaj odjel, znat će, pokazuje iskustvo, kako pristupiti pacijentima na bilo kojem drugom odjelu u bolnici.

DR. GANJTO O TEŠKIM SITUACIJAMA I SMRTI NA ODJELU

Dati sve od sebe – postulat je svakog člana medicinskog osoblja na Odjelu JIL-a, a najveća je nagrada kada pacijent, koji se uspješno oporavi, napusti odjel i vrati se obitelji. No, na ovom odjelu ni smrt nije nepoznanica. Iako je smrtnost pacijenata manja u posljednje dvije godine, i dalje je svaki slučaj težak i ostavlja posljedice kako na same članove obitelji ili rodbinu, tako i na medicinsko osoblje. Dr. Ganjto ističe kako pristup pacijentu od prvog dana nosi posebnu dozu iskrenosti koju dijele i s obitelji.

– Što je najteže? Mislim da će se i svi moji kolege složiti sa mnom da je to ipak dob pacijenata koje primamo. Nitko ne ostaje ravnodušan kada se primi teško unesrećeno dijete kojemu život visi o koncu. To su posebno stresne situacije. Jednako tako nitko ne voli kada vam pacijent umre, neovisno o dobi, unatoč svim mjerama i angažmanu koji ste poduzeli, no svakako tješi činjenica da ste učinili sve što je u vašoj moći kako biste ga spasili.

Najbitnija stvar koja se pokazala u ovoj COVID pandemiji i u koju sam se osobno uvjerio jest nesebična požrtvovnost mojih kolega anesteziologa, koji su najmanje brinuli o sebi i u svakom trenutku stavljali su pacijenta na prvo mjesto, prije svoje vlastite sigurnosti. Obavljajući požrtvovno i nesebično svoj posao neki od njih su se tako i zarazili. I, znam da bi to ponovno učinili – kaže dr. Ganjto. (www.icv.hr, ml)