Potpisan ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije Centra za pametnu poljoprivredu i ICT djelatnosti u Virovitici

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i Ante Tojčić, direktor tvrtke Fractal, potpisali su ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije Centra za pametnu poljoprivredu i ICT djelatnosti. Vrijednost ugovora iznosi 750.000,00 kuna, a njime će se napraviti idejni, glavni i izvedbeni projekt te ishoditi lokacijska dozvola. Sredstva su odobrena u okviru Operativnog plana „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“, a vezano za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnog razvoja Slavonije, Baranje i Srijema.

Virovitičko-podravska županija izradit će projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju novog poslovno-društvenog centra u Virovitici kojim je obuhvaćena izgradnja nove zgrade, izrada strateške analize za razvoj pametne poljoprivrede u Slavoniji, Baranji i Srijemu te izradu plana uspostave i upravljanja centrom čime će se omogućiti razvoj pametne poljoprivrede i ICT firmi. Centar će se nalaziti u neposrednoj blizini Veleučilišta u Virovitici, Tehnološko inovacijskog centra te će predstavljati žarište znanstveno istraživačkih aktivnosti.

IMG 0230
Foto: K. Toplak

Cilj centra je stvoriti konkurentno poslovno okruženje koje će osigurati rast i razvoj kako poljoprivrede, tako i ICT sektora, povećati konkurentnost i produktivnost poljoprivrednih gospodarstava u Slavoniji kroz automatizaciju proizvodnje i primjenu naprednih tehnologija, te razvoj pametnih vještina. Približit će se poljoprivrednu djelatnost tehnološkoj modernizaciji, poticati uvođenje inovacije u proizvodne i poslovne procese, odnosno stvoriti novi koncept – Pametna poljoprivreda. Projektom je cilj, uz osnivanje, izgradnju, opremanje i edukaciju djelatnika centra pametne poljoprivrede kao središnjeg sustava za prihvat i obradu podataka, razvoj naprednih algoritama i metodologija uspostavile i DEMO farme na području županije s primjenom pametnih rješenja.

DEMO farme će omogućiti stvaranje optimalnih uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju i definiranju sustava za podršku odlučivanju za cjelokupno upravljanje farmom s ciljem optimizacije povrata na ulazne podatke uz očuvanje resursa. Kroz informacijski sustav za obradu sakupljenih podataka, a primjenom naprednih algoritama, sa svrhom prezentiranja korisnih informacija poljoprivrednim proizvođačima, omogućit će se automatsko reguliranje primjene repromaterijala u svrhu optimalne iskoristivosti resursa i maksimalne produktivnosti. Cilj centra je stvoriti konkurentno poslovno okruženje koje će osigurati rast i razvoj kako poljoprivrede, tako i sektora informacijsko komunikacijskih tehnologija, povećati konkurentnost i produktivnost poljoprivrednih gospodarstava u Slavoniji kroz automatizaciju proizvodnje i primjenu naprednih tehnologija te razvoj pametnih vještina.

(vpz.hr)

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content