Donesen plan rada zimske službe za područje općine Čađavica

- PROMO -

Načelnik općine Čađavica Mirko Rončević donio je plan zimske službe na područje općine za 2021./2022. godinu kojim se utvrđuje prioritet čišćenja nerazvrstanih cesta, ulica i drugih površina na području općine, te obveze izvođača radova u pogledu potrebne mehanizacije i odgovarajućeg broja radnika. Pod zimskom službom podrazumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta, ulica, parkirališta i drugih površina radi sigurnog odvijanja prometa za režim prometa u zimskim uvjetima. Zimsku službu na nerazvrstanim cestama na području općine Čađavica provodit će Poljoprivredna zadruga Sezam iz Čađavačkog Luga. Zimska služba organizirana je od 15. studenog 2021. do 15. travnja 2022. godine.

Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama i ostalim prostorima na području općine Čađavica obavljat će se kada snijeg napada više od 15 centimetara, a isključivo na poziv općinskog načelnika.

Radovi na osiguranju prohodnosti se moraju dovršiti u najkraćem mogućem roku, ovisno o vremenskim uvjetima na sljedećim dionicama.

U naselju Čađavica:
– Ulica Matije Gupca u dužini od 600 m
– Ulica Radnička u dužini od 200 m
– Ulica Livadska u dužini od 100 m
– odvojak u Ulici Kolodvorska 50 m prema kući Ivana Erdeši

U naselju Zvonimirovac:
– Ulica Bednjanska u dužini od 2000 m
– odvojak Krapinske ulice u dužini od 150 metara.

U naselju Čađavački Lug:
– Ulica K. P. Svačića u dužini od 1000 m

U mjestu Starin:
– ulice bez naziva u dužini od 1000 m

U mjestu Vraneševci:
– ulica kod pašnjaka bez naziva u dužini od 200 m
– odvojak prema kući Kušljić Ljubomira od 150 m

U mjestu Noskovci:
– odvojak regionalne ceste br. 2415 Čađavica
– Sopje prema Starinu u dužini od 1000 m

U naselju Noskovačka Dubrava:
– odvojak od regionalne ceste br. 2415 Čađavica
– Noskovci do pašnjaka u dužini od 200 m

Parkirni prostori i drugo:
– parkirališta
– ispred Doma udruga u Čađavici, Doma zdravlja u Čađavici i PŠ Ilmin Dvor u Čađavičkom Lugu, autobusna stajališta, autobusna stanica u Čađavici, parkirni prostori u centru naselja Čađavica, parkiralište ispred groblja u Čađavici, pristupni putovi do groblja u Čađavičkom Lugu, Vraneševcima, Starinu, Donjem Baziju, Noskovcima i drugi prostori prema nalogu načelnika

Sve ostale površine koje nisu obuhvaćene planom dužne su u navedenim uvjetima održavati fizičke, odnosno pravne osobe sukladno Odluci o komunalnom redu općine Čađavica.

(www.icv.hr,adf; Općina Čađavica; Foto ilustracija: D. Fišli)

Povezane vijesti

Skip to content