I na području Virovitičko-podravske županije obavljeno zimsko prebrojavanje ptica vodarica

Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i ove godine sudjelovali su u tradicionalnom međunarodnom zimskom prebrojavanju ptica vodarica (IWC). Ovaj projekt međunarodnog i nacionalnog značaja ove godine koordiniran je od strane Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode (HDZPP), Udruge Biom i Udruge Zeus.

Projekt se na području Virovitičko-podravske županije provodio u periodu od 13. do 19. siječnja 2022. godine. Na 11 promatranih vodenih staništa, djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije evidentirali su 34 vrste ptica, odnosno ukupno 2552 jedinke. Zimskim prebrojavanjem nastoji se zabilježiti reprezentativni dio populacije svake vrste. Uspoređivanjem podataka iz prethodnih godina sa ove godine utvrđenim stanjem, procjenjuje se status populacija (rastu li, padaju ili su stabilne) i ugroženost pojedinih vrsta. Na osnovu tih saznanja planira se zaštita najugroženijih vrsta i njihovih staništa.

IMG_20220113_111422

Zimsko prebrojavanje ptica vodarica (International Waterbird Census, IWC) je dugogodišnji projekt svjetskog prebrojavanja ptica na vodenim površinama kojeg organizira Wetlands International, svjetska organizacija za zaštitu močvarnih područja. Cilj mu je postizanje boljeg razumijevanja ugroženosti vrsta i njihovih staništa kroz praćenje brojnosti ptica na vodenim površinama. Najstariji je i najveći program monitoringa bioraznolikosti na svijetu, te ujedno i najveći projekt građanske znanosti. Provodi se od 1967. godine, a Republika Hrvatska u njemu sudjeluje od 1982. godine. Zahvaljujući dugoj tradiciji moguće je pratiti veličine populacija i njihove trendove, što su podaci koji služe kao podloga za pravovremenu zaštitu vrsta i staništa.

Tijekom siječnja svake godine, u organizaciju brojanja uključene su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, organizacije civilnog društva, obrazovne ustanove i volonteri. Siječanj je pogodan za prebrojavanje vodarica jer je najhladniji mjesec u godini, te se smatra da su do tada sve ptice vodarice na svojim zimovalištima, a još nisu započele s proljetnom seobom te zbog toga neće doći do dvostrukog prebrojavanja.

(virovitica-nature.hr)

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content