OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA Raspisan Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika, rok za dostavu ponuda 31. ožujka

Općina Špišić Bukovica raspisala je Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Špišić Bukovica.

Predmet natječaja je obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti na području općine Špišić Bukovica do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.

Usluga podrazumijeva preuzimanje umrlih bez obzira na stanje tijela i mjesto na kome se nalazi, raspoloživa je u terminima od 0:00 do 24:00 sata radnim danom, vikendom i blagdanom, a odnosi se na cjelokupno područje općine Špišić Bukovica. U opseg poslova uključen je i sav potrebni materijal.

Vrijeme na koje se sklapa ugovor iznosi četiri godine.

Ponudu je potrebno dostaviti na urudžbeni odjel u zapečaćenoj omotnici s naznakom “PONUDA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA – NE OTVARAJ”.

Ponudu mogu dostaviti pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog natječaja.

Rok za dostavu ponuda je 31. ožujka do 13 sati. Otvaranje ponuda održat će se 4. travnja u prostorijama Općine Špišić Bukovica s početkom u 10 sati.

Ponuditelji će biti pismeno obaviješteni o ishodu natječaja u roku osam dana od odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

Javni natječaj

Obrazac ponude

(www.icv.hr, Općina Špišić Bukovica)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content