Ministar Radovan Fuchs: Svjesni smo povećanja troškova u školama uslijed povećanja cijena energenata

Sjednica Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija, odnosno sastanak svih hrvatskih župana, održan je u Poreču u organizaciji Istarske županije i Hrvatske zajednice županija u utorak 24. svibnja.

Uz župane, među kojima je bio i virovitičko-podravski Igor Andrović, uz svog zamjenika, ujedno predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske zajednice županija Marija Klementa, na sjednici je sudjelovao ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs vezano uz povećanje troškova energenata i prijevoz učenika. Županije, kao osnivači većine osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske, zbog poremećaja na svjetskom tržištu opskrbe, prvenstveno uzrokovane ratom u Ukrajini, dobivaju sve veće račune za troškove energenata i prijevoz učenika. Ti računi plaćaju se sredstvima za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva, tzv. decentraliziranim sredstvima koje osigurava Vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Velik broj osnivača osnovnih i srednjih škola i prije naglog i značajnog porasta troškova, osiguravala je značajna vlastita financijska sredstva za redovan rad osnovnih i srednjih škola. Bez obzira i na značajna ulaganja u energetsku učinkovitost zgrada osnovnih i srednjih škola njihovo održavanje postalo je značajna financijski teret za osnivače – rekao je predsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić.
Zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek istaknula je da su decentralizirana sredstva ostala na istoj razini, a očekuje se povećanje cijene energenata od 300 do 500 posto, uz povećanje životnih troškova oko 30 posto. Petek je apelirala na Ministarstvo znanosti i obrazovanja da uzme u obzir povećanje cijena u sljedećem rebalansu proračuna.

Ministar Fuchs je rekao da je Ministarstvo svjesno povećanja cijena energenata uslijed pandemije koronavirusa i rata u Ukrajini, ali i višestrukih povećanja troškova ne samo u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, već i institutima i sveučilištima. Ministarstvo će dati podršku povećanju decentraliziranih sredstava, ali ističe da o državnom proračunu brine Ministarstvo financija.

Vlada RH je svjesna tih problema i ja vjerujem da će doći do pomaka unutar decentraliziranih sredstava – poručio je ministar Fuchs.
Potpredsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren upozorio je i na povećanje rashoda poslovanja u školama:

Tržišno povećanje cijena energenata i troškova održavanja objekata kao i potpis Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama uvelike utječu na povećanje rashoda poslovanja osnovnih i srednjih škola, koji se financiraju iz decentraliziranih sredstava.
U nastavku sjednice razgovaralo se o pitanju bespravne gradnje koje je pokrenuo župan Istarske županije Boris Miletić. U tijeku su postupci izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o šumama, a kroz nekoliko predloženih točaka moglo bi se postići efikasno suzbijanje bespravne gradnje u relativno kratkom roku:

Bespravna gradnja najčešće počinje parceliranjem poljoprivrednog i šumskog zemljišta na kojemu se bespravno gradi, a nakon toga jedinice lokalne i područne samouprave moraju voditi brigu o cijeloj infrastrukturi. Osmislili smo konkretne prijedloge za Ministarstvu, međutim potrebno je uključiti sve dionike – uključujući Državnu geodetsku upravu, Državni inspektorat, tijela graditeljstva i Komunalno redarstvo – zaključio je Miletić.
Projekt „Škola i zajednica“ ima za cilj promjenu perspektive u građanskom odgoju i obrazovanju kako bi se škola približila zajednici i zajednica školi, o kojem je govorio Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Predmet „Škola i zajednica“ utemeljen je na pristupima aktivnog proučavanja i učenja – prije svega učenje zalaganjem u zajednici, projektno te istraživačko proučavanje i učenje. Korištenjem metoda suradničkoga i iskustvenoga učenja osigurava se demokratsko okružje u kojem učenici sami prepoznaju i analiziraju pojave važne za njihov život. Jokić ističe da je bitan intenzivan pristup nastavnika koji će svoje učenike aktivirati na rješavanje izazova u zajednici.

O položaju Hrvata u Republici Srbiji govorili su Jasna Vojnić, predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji kao i Tomislav Žigmanov, ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Hrvati u Republici Srbiji su višestoljetno domicilno stanovništvo koje je prošlo kroz složene migracijske procese – s različitih područja današnjih država Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine naseljavaju teritorij Bačke, Srijema i, u manjem broju, Banata.

Budućnost Hrvata u Srbiji ovisit će o demokratskom razvoju Srbije i pratećem procesu europeizacije pravnoga, institucionalnog i političkog okvira, ekonomskim prilikama, hrvatsko-srpskim odnosima, naravi i učincima bilateralnih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Srbije, diplomatskom zauzimanju svih razina vlasti Hrvatske na rješavanju problema Hrvata u Srbiji, spremnosti pripadnika zajednice za korištenje manjinskih prava te uspješnosti vodstva hrvatske zajednice u kreiranju politika i razvoju manjinske institucionalne infrastrukture.

(hrvzz.hr, Foto: K. Toplak)

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content