Prevencija i suzbijanje ovisnosti u Virovitičko-podravskoj županiji u 2015. godini

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije objavio je i ove godine na ovoj web stranici godišnje izvješće o radu Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja. Izvješće za 2015. godinu pod nazivom „Godišnjak za 2015. godinu“ obuhvaća aktivnosti u prevenciji i suzbijanju ovisnosti te aktivnosti u području skrbi o mentalnom zdravlju ljudi koje su tijekom 2015. godine provodile na području Virovitičko-podravske županije, kao i važne statističke pokazatelje o stanju ovisnosti u našoj županiji.

Statistički pokazatelji upućuju na daljnji porast ukupnog broja ovisnika koji su klijenti Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije (to je porast od gotovo 8% u odnosu na godinu ranije). Najveći je porast broja liječenih alkoholičara koji su uključeni u stručne programirane aktivnosti (porast od 8%), zatim ovisnika o psihostimulansima i halucinogenima (porast od gotovo 5%), potom onih koji zloupotrebljavaju kanabinoide (porast od nešto više od 3%), te na koncu opijatskih ovisnika i/ili osoba liječenih od opijatske ovisnosti (porast je 3%). Zabilježen je i porast broja osoba s teškoćama mentalnog zdravlja koji su pomoć potražili u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, a kojih je u 2015. godini bilo za petinu više nego prethodne godine, kao i porast broja problematičnih i patoloških kockara, ali njihov broj nije velik.

Od početka rada s ovisnicima 2000. godine do sada u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije evidentirano je 528 osoba u tretmanu (velikom su većinom to ovisnici, a manje osobe s teškoćama u mentalnom funkcioniranju). Klijenti su uglavnom s područja Virovitičko-podravske županije, iako se mora napomenuti kako kvalitetan pristup tretmanu dovodi do toga da se našim stručnjacima za pomoć javljaju i osobe iz susjednih (ponekad i iz udaljenih) županija, pa čak i iz inozemstva.

Posebno je važno područje djelovanja stručnjaka Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije prevencija ovisnosti i ostalih rizičnih ponašanja, osobito prevencija usmjerena osobito ranjivoj populaciji djece i mladih. Provode se brojne sustavne aktivnosti, ali se svake godine osmišljavaju i novi pristupi kao i projekti kojima se osiguravaju financijska sredstva za ovako raznolike aktivnosti. Iz godine u godinu razvija se i dobro ustrojena međusektorska suradnja, osobito s odgojno-obrazovnim ustanovama, Visokom školom za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Policijskom upravom Virovitičko-podravskom, centrima za socijalnu skrb, udrugama i liječnicima obiteljske medicine.

Stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije aktivno sudjeluju i svoja znanja i iskustva promoviraju na najznačajnijim stručnim i znanstvenim skupovima koji su posvećeni pitanjima ovisnosti o drogama, alkoholizma, problematičnog i patološkog kockanja, vršnjačkog nasilja te slobodnog vremena djece i mladih. Tijekom 2015. godine naši su stručnjaci tako sudjelovali na mnogim značajnim stručnim skupovima i u zemlji i u inozemstvu.

U godini koja je iza nas nastavljeno je s provedbom jedinstvenog i osobitog projekta koji se od 2010. godine provodi u hrvatskoj psihologiji pod nazivom „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja“. To je jedinstveni projekt ne samo u hrvatskoj psihologiji i u našoj zemlji, nego i u širemu europskom okruženju, a pokrenut je upravo u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“

Virovitičko-podravske županije i nemjerljiv je doprinos stručnjaka Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije u području sve važnije proaktivne skrbi o mentalnom zdravlju ljudi. Podsjetimo, na inicijativu profesora Siniše Brlasa, psihologa u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije još je 2010. godine pokrenuta inicijativa za afirmacijom psihologije u području skrbi o mentalnom zdravlju, te je od tada pa do 2015. godine u izdanju Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije publicirano čak šest knjiga unutar projekta „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja“. Posljednja knjiga u nizu je „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; kako prevladati ispitnu tjeskobu“ autora Siniše Brlasa i Ivane Martinušić. Objavljena je 2015. godine kao zajedničko izdanje Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici i Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije.

Svi ovi rezultati pozicioniraju Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije kao jedan od vodećih zavoda koji čine stalne kvalitativne pomake u radu, ne samo na županijskoj razini već i na državnoj i međunarodnoj akademskoj sceni. Rezultat je to i kontinuiranog stručnog rada ali i izvrsne koordinativne uloge Povjerenstva za suzbijanje bolesti ovisnosti Virovitičko-podravske županije na čelu kojega je već godinama prim. mr. sc. Miroslav dr. Venus koji je i ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije. Godišnjak je u cjelovitom obliku dostupan na www.zzjzvpz.hr.

(www.zzjzvpz.hr)

Povezane vijesti

Skip to content