Važni dokumenti

Važni dokumenti

Katalog informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Pravilnik o tajnosti poslovnih podataka

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija

Strateški plan ICV – 2015. – 2020.

Srednjoročni plan 2019. – 2022.

Strateški plan ICV – 2021. – 2026.

Antikorupcijski plan

Etički kodeks

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

GODIŠNJI PLAN SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE 2021.

GODIŠNJI PLAN SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE 2022.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku

Godišnji plan povjerenika za etiku 2021.

Godišnji plan povjerenika za etiku 2022.

Poziv na dostavu ponude u postupku javne nabave usluga tiska Virovitičkog lista

Plan nabave

Plan nabave 2019.

Plan nabave 2020.

Plan nabave 2021.

Plan nabave 2022.

Plan nabave 2023.

Godišnje izvješće ZPPI

Godišnje izvješće ZPPI-a za 2018. godinu

Godišnje izvješće ZPPI-a za 2019. godinu

Godišnje izvješće ZPPI-a za 2020. godinu

Godišnje izvješće ZPPI-a za 2021. godinu

Godišnje izvješće ZPPI-a za 2022. godinu

GFI 2018.

Plan rada / Izvještaji o radu

Izvještaj o radu 2018.

Plan rada 2019.

Izvještaj o radu 2019.

Plan rada 2020.

Izvještaj o radu 2020.

Plan rada 2021.

Izvještaj o radu 2021.

Plan rada 2022.

Donacije

Donacije 2019.

Donacije 2020.

Donacije 2021.

Donacije 2022.

Plan poslovanja

Plan poslovanja 2020.

Plan poslovanja 2021.

Plan poslovanja 2022.

Financijski planovi

Financijski plan 2022.Izvještaj o radu 2021

Natječaji

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave osobnog automobila

 

Odluka o povećanju cijena 2022.