Važni dokumenti

Važni dokumenti

Zakon o medijima 

Katalog informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Pravilnik o tajnosti poslovnih podataka

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija

Strateški plan ICV – 2015. – 2020.

Srednjoročni plan 2019. – 2022.

Strateški plan ICV – 2021. – 2026.

Antikorupcijski plan

Etički kodeks

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

GODIŠNJI PLAN SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE 2021.

GODIŠNJI PLAN SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE 2022.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku

Godišnji plan povjerenika za etiku 2021.

Godišnji plan povjerenika za etiku 2022.

Poziv na dostavu ponude u postupku javne nabave usluga tiska Virovitičkog lista

Izvješće o nepravilnostima

Upitnik za samoprocjenu tijela javne vlasti 

Plan nabave

Plan nabave 2019.

Plan nabave 2020.

Plan nabave 2021.

Plan nabave 2022.

Plan nabave 2023.

Plan nabave 2024.

Godišnje izvješće ZPPI

Godišnje izvješće ZPPI-a za 2018. godinu

Godišnje izvješće ZPPI-a za 2019. godinu

Godišnje izvješće ZPPI-a za 2020. godinu

Godišnje izvješće ZPPI-a za 2021. godinu

Godišnje izvješće ZPPI-a za 2022. godinu

Godišnje izvješće ZPPI-a za 2023. godinu

GFI

GFI 2018.

GFI 2019.

GFI 2020.

GFI 2021.

GFI 2022.

Plan rada / Izvještaji o radu

Izvještaj o radu 2018.

Plan rada 2019.

Izvještaj o radu 2019.

Plan rada 2020.

Izvještaj o radu 2020.

Plan rada 2021.

Izvještaj o radu 2021.

Plan rada 2022.

Izvještaj o radu 2022.

Plan rada 2023.

Plan rada 2024.

Donacije

Donacije 2019.

Donacije 2020.

Donacije 2021.

Donacije 2022.

Plan poslovanja

Plan poslovanja 2020.

Plan poslovanja 2021.

Plan poslovanja 2022.

Plan poslovanja 2023.

Plan poslovanja 2024.

Financijski planovi

Izvještaj o radu 2021

Financijski plan 2022.

Financijski plan 2023.

Financijski plan 2024.

Natječaji

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave osobnog automobila

Odluka o povećanju cijena 2022.