Emina Kovač: Aktualni i budući projekti u Virovitičko-podravskoj županiji

Emina Kovač, vd ravnatelja Razvojne agencije VIDRA održala je u sklopu seminara Kako postati uspješan poduzetnik u stočarstvu? – Europski fondovi – put ka profitabilnom poslovanju, prezentaciju o aktualnim i budućim projektima Virovitičko-podravske županije. Pritom je prisutnima putem prezentacije prikazala strukturu prijavljenih ulaganja u Operaciju 4.1.1. u sklopu Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Natječaji vezani uz ruralni razvoj izazvali su veliko zanimanje publika te je ravnateljica Emina Kovač davala savjete u vezi prijave na iste.

Seminar je održan u sklopu 21. sajma Viroexpo, u Poduzetničkom inkubatoru u Virovitici s ciljem informiranja javnosti o poticajima u okviru Programa ruralnog razvoja 2014-2020. (www.icv.hr, mb; foto: M. Bašić)

IMG_2898