Novo elektronsko izdanje mjesečnika “Gospodarska kretanja”

Odjel za makroekonomske analize Hrvatske gospodarske komore, u novoj publikaciji “Gospodarska kretanja”, za studeni i prosinac 2015.god., daje analizu kretanja najznačajnijih makro ekonomskih pokazatelja gospodarstva Republike Hrvatske.

Publikacija je koncipirana u tri dijela koja čine cjelinu analize aktualnih trendova hrvatskog gospodarstva. Na početku je data tabela sa osnovnim makroekonomskim pokazateljima, zatim, u tekstualnom dijelu, slijedi opis događanja i razina razvoja pojedinih sektora hrvatskog gospodarstva i na kraju je tzv. dokumentacija, odnosno tablice sa prikazom pojedinih ekonomskih pokazatelja i to u nominalnom i realnom iznosu, koji pokazuju mjesečnu i godišnju dinamiku kretanja. Na kraju publikacije prezentirani su odabrani makroekonomski pokazatelji tranzicijskih i razvijenih zemalja.

Novo elektronsko izdanje mjesečnika, za studeni i prosinac 2015.god., dostupno je, svim članicama i ostalim zainteresiranima, na www.hgk.hr/Odjel za makroekonomske analize, u rubrici Gospodarska kretanja.

(hgk)