Održana 91. sjednica Kolegija gradonačelnika

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević pod predsjedanjem gradonačelnika Ivice Kirina, a u nazočnosti zamjenika gradonačelnika Željke Grahovac i Ivana Sića, načelnika Policijske postaje Virovitica Zlatka Barčana, voditelj Skloništa za životinje Virovitica Draženka Majetića, predsjednika Gradskog savjeta mladih Borne Đurđevića te gradskih pročelnika, održana je 91. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici su između ostalog razmotrene sljedeće točke Dnevnog reda:

1. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Virovitice za 2015. godinu
2. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2015. godinu
3. Razmatranje Izvješća o radu skloništa za životinje Virovitica za 2015. godinu
4. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine
5. Razmatanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente
6. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu
7. Razmatranje prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva na dijelu zemljišta čk.br. 311/3 sa 148 čhv upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica (po novom premjeru zemljište čk.br. 1175/2 sa 75m2 upisano u zk.ul.br 487 k.o. Virovitica-centar), dijelu zemljišta čk.br. 726/3 sa 17 čhv upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica i dijelu zemljišta čk.br. 726/6 sa 143 čhv upisanog u zk.ul.br. 13249 k.o. Virovitica (po novom premjeru zemljište čk.br. 1174 sa 616m2 upisano u zk.ul.br. 559 k.o. Virovitica- centar)
8. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju upravitelja Zaklade Grada Virovitice
9. Razmatranje prijedloga Izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
10. Razmatranje prijedloga Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
11. Razmatranje Informacije o radu i izvršenim aktivnostima na području mjesnih odbora Grada Virovitice za 2015.
12. Razmatranje Informacije o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada Virovitice u 2015. godini
13. Razmatranje Izvješća o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice u 2015. godini
14. Razmatranje Odluke o izradi strategije raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice za 2016. godinu
15. Razmatranje Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2015. godini
17. Razmatranje Izvješća o izvršenju programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu
18. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
19. Razmatranje Izvješća o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
20. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2015. godini
21. Razmatranje Informacije o štetama na poljoprivrednim usjevima od elementarne nepogode u 2015. godini
22. Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu
23. Razmatranje Odluke o prijenosu prava vlasništva na izgrađenom građevinskom zemljištu čk.br. 26/39 dvor Grad sa 5 čhv upisanom u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica
24. Razmatranje Odluke o osnivanju prava stvarne služnosti vodova na zemljištima čk.br. 367 sa 935m2, čk.br. 3850/2 sa 3j 160 čhv, čk.br. 4411 sa 1j 81 čhv i čk.br. 8236 sa 664 čhv, upisanim u zk. ul.br. 12772 k.o. Virovitica, te zemljištu čk.br. 3605/17sa 744 čhv upisanom u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica
25. Razmatranje Odluke o osnivanja prava stvarne služnosti vodova na zemljištu čk.br. 4724 sa 1350 čhv upisanom u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica
26. Razmatranje Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
27. Razmatranje Odluke o visini sredstava za vijeća mjesnih odbora za 2016. godinu
28. Razmatranje Odluke o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Poslovnog parka Virovitica d.o.o. o upravljanju poslovnim objektu bivšeg doma HV za period listopad-prosinac 2015. godine
29. Razmatranje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora-ureda u Virovitici u Ulici Ljudevita Gaja 3
30. Razmatranje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Razvojnoj agenciji VTA
31. Razmatranje Odluke o produžavanju zakupa poslovnog prostora trgovačkom društvu Čazmatrans – promet d.o.o.
32. Razmatranje Odluke o produženju zakupa poslovnog prostora Centru za socijalnu skrb Virovitica
33. Razmatranje Odluke o produžavanju zakupa poslovnog prostora SKD Prosvjeta Zagreb, pododbor Virovitica
34. Pitanja i prijedlozi.

(virovitica.hr)